Index kvality života 2019: příležitost pro strategický rozvoj

Index kvality života 2019: příležitost pro strategický rozvoj

13. 8. 2019Tisková zpráva

Nejlepších výsledků dosáhly opět obce z oblasti Prahy a okolí, které obsadily 4 z prvních 5 míst pořadí. Z ostatních regionů si velmi polepšily obce Jihomoravského kraje, pro které je dobře dostupné Brno. Mezi 10 obcemi s nejvyšším hodnocením se umístily 4 obce z této oblasti. Vyplývá to z druhého ročníku Indexu kvality života. Ten sestavila společnost Obce v datech a její hlavní konzultační partneři Deloitte a AQE advisors, a. s.

Index kvality života porovnává veřejně dostupná data ve všech 206 českých obcích s rozšířenou působností (ORP). Zahrnuje celkem 29 proměnných, které vyjadřují úroveň zdraví, prostředí a dostupnosti zdravotní péče, optimální materiální podmínky (práce, bydlení a vzdělání), dostatečnost služeb a také vztahy mezi lidmi (například ve formě existence místních spolků apod.). Analytici pracují s velkými daty z internetu a veřejného sektoru. Obce subjektivně nehodnotí, pouze porovnávají dostupnost v jednotlivých obcích, a to na bázi principů metodik OSN a OECD validovaných Deloitte.

Nejnižší hodnocení mají obce ze strukturálně postižených regionů, tedy Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. „Ve většině obcí z těchto regionů žije vysoký podíl osob s finančními problémy, je v nich v porovnání se zbytkem ČR vysoká nezaměstnanost, města se vylidňují, zhoršuje se dostupnost služeb, nefunguje občanská společnost apod.,“říká Jan Havránek, jednatel společnosti Obce v datech.

Primární data, ze kterých se jednotlivé indexy vypočítávají, mají přitom velkou hodnotu pro strategické plánování. Pavel Franěk, senior consultant pro oblast strategického rozvoje AQE advisors, uvádí: „Analytické přístupy prováděné konvenční metodou nejsou ve stále se zrychlující době dostačující. Práce s BIG DATY a jejich využití urychluje a zkvalitňuje proces strategického plánování. Například data indexu dostupnosti bydlení dávají městům do ruky silný argument pro využívání nástrojů podpory bydlení pro dílčí vybrané skupiny obyvatel města.“ Jeho slova potvrzuje starosta města Slavkov u Brna Michal Boudný: „Strategii města i dílčí koncepce opíráme o data, které nám Obce v datech poskytují. Hledáme aktivně způsoby, jak zpříjemnit život našich občanů. Oproti roku 2018 jsme se posunuli o 10 míst na celkové 15. místo v ČR. Naše strategické předpoklady rovněž ověřujeme průběžnými výzkumy s obyvateli i návštěvníky města, které potvrzují zlepšující se atmosféru ve městě. Žijeme ve skvělé době.“

Více o projektu Obce v datech naleznete na www.obcevdatech.cz.