Poradce 1. volby pro veřejný sektor

Jan Havránek

Strategie

„Pokud nevím kam směřuji, nikdy cíle nedosáhnu.“

 

Jan Havránek
+420 603 770 870, havranek@AQE.czlinkedinLinkedIn

Oblasti služeb
 • Strategické řízení
 • Rozvoj leadershipu veřejného sektoru
 • Organizační management
 • Reformy a transformace
 • Evropské strukturální a investiční fondy
 • Evidence based management
Tomáš Hudeček

Plánování rozvoje území

„Plánujeme, abychom se lépe připravili na budoucnost.“

 

Tomáš Hudeček
+420 776 661 708, hudecek@AQE.czlinkedinLinkedIn

Oblasti služeb
 • Strategie rozvoje území města
 • Řízení a správa města
 • Politika bydlení
 • Návrhy revitalizace sídlišť
 • Koncepce veřejných prostranství
 • Digitální plán města
Jan Obrovský

Finance

„ ...ostatně o peníze jde až v první řadě...“

 

Jan Obrovský
+420 736 631 248, obrovsky@AQE.czlinkedinLinkedIn

Oblasti služeb
 • Rozpočet
 • Střednědobý rozpočtový výhled
 • Ekonomický rating
 • Kontrola hospodaření organizací
 • Vnitřní kontrolní systém
 • Ekonomické studie a analýzy
Jan Havránek

Regionální rozvoj

„Můžeme mít data bez informací, ale nemůžeme mít informace bez dat.“

 

Ondřej Krejčí
+420 737 007 028, krejci@AQE.czlinkedin LinkedIn

Oblasti služeb
 • Regionální rozvoj
 • Charakteristika území
 • Demografie
 • Datové analýzy a jejich interpretace
 • Prioritizace projektů
 • Mapová vizualizace
Martin Krištof

Evaluace

„Problém není v tom, že toho víme málo. Problém je, že mnoho z toho, co víme, není pravda.“

 

Martin Krištof
+420 731 190 013, kristof@AQE.cz

Oblasti služeb
 • Evropské strukturální a investiční fondy
 • Programové evaluace
 • Projektové evaluace
 • Výzkumy a analýzy
 • Veřejnosprávní kontroly
 • Studie proveditelnosti
Lucie Kratochvílová

Lidské zdroje

„Budoucnost a úspěch veřejné správy stojí a padá s lidmi.“

 

Lucie Kratochvílová
+420 731 640 429, kratochvilova@AQE.czlinkedin LinkedIn

Oblasti služeb
 • Organizace vzdělávacích programů
 • Personální rozvoj ve veřejné správě
 • Organizační kultura
 • Inovační management
 • Personální audit
 • Mentoring a koučink
Lucie Kratochvílová

Vzdělávání

„Posilujeme inteligenci i charakter.“

 

Martin Sedláček
+420 774 004 647, sedlacek@AQE.czlinkedinLinkedIn

Oblasti služeb
 • Koordinace a plánování vzdělávání
 • Personální rozvoj ve veřejné správě
 • Lektorská činnost
 • Projektový management
 • Organizační řízení
 • Mentoring
David Brtna

Dotace

„Problémy jsou pro mě výzvou, slovo „nemožné“ není v mém slovníku.“

 

David Brtna
+420 731 640 428, brtna@AQE.czlinkedinLinkedIn

Oblasti služeb
 • Poradenství při čerpání dotací
 • Projektový management
 • Veřejnosprávní kontrola
 • Studie proveditelnosti
 • Prioritizace projektů
 • Facilitace
Pavel Franěk

Projektové řízení

„Plány jsou na nic, pokud je neumíme provázat s reálným životem.“

 

Pavel Franěk
+420 734 318 222, franek@AQE.czlinkedinLinkedIn

Oblasti služeb
 • Finanční a ekonomické analýzy
 • Studie proveditelnosti
 • Implementace koncepcí a studií
 • Evropské strukturální a investiční fondy
 • Supervize
 • Projektové řízení
David Brtna

Marketing

„Komplikovanost poznání textu a analýz vysvětluji jednoduchým vizuálem.“

 

Barbora Šůstek Miturová
+420 734 523 505, miturova@AQE.czlinkedin LinkedIn

Oblasti služeb
 • Design a grafické zpracování
 • Komunikační metody směrem k veřejnosti ve veřejné správě
 • Facilitace a občanská participace
 • Marketing měst a obcí
 • Strategické plánování
 • Kreativita a gamifikace
Jan Havránek

Strategie

„Pokud nevím kam směřuji, nikdy cíle nedosáhnu.“

 

Jan Havránek
+420 603 770 870, havranek@AQE.czlinkedinLinkedIn

Oblasti služeb
 • Strategické řízení
 • Rozvoj leadershipu veřejného sektoru
 • Organizační management
 • Reformy a transformace
 • Evropské strukturální a investiční fondy
 • Evidence based management
Tomáš Hudeček

Plánování rozvoje území

„Plánujeme, abychom se lépe připravili na budoucnost.“

 

Tomáš Hudeček
+420 776 661 708, hudecek@AQE.czlinkedinLinkedIn

Oblasti služeb
 • Strategie rozvoje území města
 • Řízení a správa města
 • Politika bydlení
 • Návrhy revitalizace sídlišť
 • Koncepce veřejných prostranství
 • Digitální plán města
Jan Obrovský

Finance

„ ...ostatně o peníze jde až v první řadě...“

 

Jan Obrovský
+420 736 631 248, obrovsky@AQE.czlinkedinLinkedIn

Oblasti služeb
 • Rozpočet
 • Střednědobý rozpočtový výhled
 • Ekonomický rating
 • Kontrola hospodaření organizací
 • Vnitřní kontrolní systém
 • Ekonomické studie a analýzy
Jan Havránek

Regionální rozvoj

„Můžeme mít data bez informací, ale nemůžeme mít informace bez dat.“

 

Ondřej Krejčí
+420 737 007 028, krejci@AQE.czlinkedin LinkedIn

Oblasti služeb
 • Regionální rozvoj
 • Charakteristika území
 • Demografie
 • Datové analýzy a jejich interpretace
 • Prioritizace projektů
 • Mapová vizualizace
Martin Krištof

Evaluace

„Problém není v tom, že toho víme málo. Problém je, že mnoho z toho, co víme, není pravda.“

 

Martin Krištof
+420 731 190 013, kristof@AQE.cz

Oblasti služeb
 • Evropské strukturální a investiční fondy
 • Programové evaluace
 • Projektové evaluace
 • Výzkumy a analýzy
 • Veřejnosprávní kontroly
 • Studie proveditelnosti
Lucie Kratochvílová

Lidské zdroje

„Budoucnost a úspěch veřejné správy stojí a padá s lidmi.“

 

Lucie Kratochvílová
+420 731 640 429, kratochvilova@AQE.czlinkedin LinkedIn

Oblasti služeb
 • Organizace vzdělávacích programů
 • Personální rozvoj ve veřejné správě
 • Organizační kultura
 • Inovační management
 • Personální audit
 • Mentoring a koučink
Lucie Kratochvílová

Vzdělávání

„Posilujeme inteligenci i charakter.“

 

Martin Sedláček
+420 774 004 647, sedlacek@AQE.czlinkedinLinkedIn

Oblasti služeb
 • Koordinace a plánování vzdělávání
 • Personální rozvoj ve veřejné správě
 • Lektorská činnost
 • Projektový management
 • Organizační řízení
 • Mentoring
David Brtna

Dotace

„Problémy jsou pro mě výzvou, slovo „nemožné“ není v mém slovníku.“

 

David Brtna
+420 731 640 428, brtna@AQE.czlinkedinLinkedIn

Oblasti služeb
 • Poradenství při čerpání dotací
 • Projektový management
 • Veřejnosprávní kontrola
 • Studie proveditelnosti
 • Prioritizace projektů
 • Facilitace
Pavel Franěk

Projektové řízení

„Plány jsou na nic, pokud je neumíme provázat s reálným životem.“

 

Pavel Franěk
+420 734 318 222, franek@AQE.czlinkedinLinkedIn

Oblasti služeb
 • Finanční a ekonomické analýzy
 • Studie proveditelnosti
 • Implementace koncepcí a studií
 • Evropské strukturální a investiční fondy
 • Supervize
 • Projektové řízení
David Brtna

Marketing

„Komplikovanost poznání textu a analýz vysvětluji jednoduchým vizuálem.“

 

Barbora Šůstek Miturová
+420 734 523 505, miturova@AQE.czlinkedin LinkedIn

Oblasti služeb
 • Design a grafické zpracování
 • Komunikační metody směrem k veřejnosti ve veřejné správě
 • Facilitace a občanská participace
 • Marketing měst a obcí
 • Strategické plánování
 • Kreativita a gamifikace

O nás

Jsme menší, butiková, poradenská a vzdělávací společnost s historií od roku 1991. Náš přístup je postaven na vzájemné důvěře a respektu. Díky zkušenostem a znalostem, které jsme během naší profesní cesty získali, pomáháme klientům čelit různým výzvám, se kterými se potýkají. K návrhům řešení přistupujeme zodpovědně, s dostatečnou mírou kreativity a invencí.

300 +

koncepcí a strategií pro české obce a města
hex

1,1 tis. +

rozpočtů a střednědobých plánů
hex

65 tis. +

účastníků našich seminářů
hex

2,9 tis. +

úspěšných EU projektů pro naše klienty
hex

4,2 tis. +

dokončených zakázek
hex

32

let již pracujeme pro veřejný sektor
hex

123 tis. +

obyvatel ČR zapojených do výzkumů a participace
hex

Důležité milníky za 28 let

2023

otevíráme novou divizi zaměřenou na územní plánování a rozvoj

2020

startujeme PinCity pro vizualizaci strategií a participaci s občany

2019

otevíráme nové vzdělávací prostory "academy HUB"

2017

ve spolupráci s Obce v datech spouštíme Index kvality života

2012

ve vzdělávání vidíme budoucnost, zakládáme AQE academy

2007

měníme se na akciovou společnost, posilujeme vlastní kapitál

2000

EU fondy vnímáme jako velký potenciál pro rozvoj obcí

1996

pro řízení rozpočtů měst jsme vyvinuli software FISO

1994

soustředíme pozornost výhradně na veřejný sektor

1991

vidíme příležitost začít pracovat jinak a zakládáme AQE

Články