Projekt ZŠ Komenského - rekonstrukce školní kuchyně

2023 - 2024 / město Slavkov u Brna
Havranek

S městem Slavkov u Brna pracujme dlouhodobě v oblasti strategického řízení a dotačního poradenství. V reakci na energetickou krizi jsme společně s městem iniciovali zpracování místní energetické koncepce a zavedení energetického managementu pro budovy v majetku města. Na základě návrhové části místní energetické koncepce byl identifikován i záměr energetických úspor v provozu školní kuchyně ZŠ Komenského, který dostal největší prioritu vedení města pro okamžitou realizaci.

Cíl projektu

Projekt ZŠ Komenského se zaměřil na modernizaci školní kuchyně s cílem zvýšit energetickou efektivitu a dosáhnout úspory primární energie. Díky podpoře z Operačního programu Životního prostředí ve výši 50 % budou v letošním roce vyměněny energeticky náročné spotřebiče jako jsou myčky, mrazničky, konvektomaty a lednice za moderní a energeticky úspornější alternativy – nejlepší dostupné technologie na trhu (BAT). Celkové výdaje projektu činí 11 507 354 Kč. 

Realizací projektu město dosáhne snížení uhlíkové stopy, snížení provozních nákladů a úspory minimálně 30 % primární neobnovitelné energie.

Naše role

V přípravné fázi projektu bylo nutné nejprve zanalyzovat podmínky 8. výzvy OPŽP a ty navázat na identifikovaný projektový záměr z místní energetické koncepce. Primárně jsme se zaměřovali na technologické, ekonomické a environmentální aspekty projektu. Na základě provedené analýzy nastala intenzivní projektová příprava, na kterou navázala dotační příprava, která vyústila v předložení žádostí o dotaci do 8. výzvy OPŽP. V procesu hodnocení jsme sehráli klíčovou roli při komunikaci se zástupci Státního fondu Životního prostředí, což byla pro nás nová pracovní zkušenost, kterou hodláme zúročit v plánované výzvě, která bude vyhlášena v březnu 2024. Následně město uzavřelo rozhodnutí o poskytnutí dotace s poskytovatelem.

S městem Slavkov u Brna spolupracujeme už dlouhodobě, takže všechny podávané projekty řešíme s předstihem. Pak nám nehrozí nezvládnutí projektové přípravy, chybějící přílohy či nezvládnutí registrace přeložení projektu. Oceňuji klienty, kteří mají jasnou vizi a pracují se strategickými dokumenty stejně jako město Slavkov u Brna.

David Brtna, projektový manažer AQE

Závěr

Projekt ZŠ Komenského - Školní kuchyně úspěšně demonstruje, jak modernizace infrastruktury s podporou Operačního programu Životního prostředí může přinést měřitelné energetické úspory a zlepšit životní prostředí ve městě v době drahých primárních energií. Díky výměně spotřebičů bude dosažena nejen finanční efektivita, ale i udržitelnější provoz školní kuchyně s nižší uhlíkovou stopou – nejlepší je ta energie, kterou nemusíme vyrobit.

Díky jasné vizi a strategickému řízení se nám spolu s partnery podařilo připravit kvalitní projekt v rekordně krátké době. Díky realizaci projektu ušetří škola min. 30 % nákladů na energie. Moderní škola dostane moderní zázemí odpovídající budoucím trendům ve školství.

Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru investic města Slavkov u Brna