TOP 3 priority rozvoje měst pro rok 2024

TOP 3 priority rozvoje měst pro rok 2024

27. 1. 2024Rozvoj městStrategie

Jako každý rok, i počátkem roku 2024 bilancujeme, co se nám ve městech podařilo nastartovat za nové projekty, jaká témata byla diskutována a co očekáváme, že bude prioritou v roce letošním. 

Předchozí rok 2023 byl v mnoha ohledech náročný. Obce omezily investiční výdaje, ať již z důvodu vysoké inflace, vysokých úrokových sazeb investičních úvěrů či obavy z dalšího vývoje. Díky ekonomické nejistotě tak nyní zadávají až o třetinu méně veřejných zakázek než dříve. Místo investic, stejně jako běžní obyvatelé, střádaly volné zdroje na svých účtech, navyšovaly mandatorní výdaje (zejména mzdy) a pozornost věnovaly zejména dokončení běžících projektů a zcela nezbytných provozním opravám. Jen menšina měst v roce 2023 zahájila nové dlouhodobé investice směřující do zvyšování prosperity.

Změny vnějších podmínek, které mají přímý dopad do výkonu samospráv, jsou v posledních letech mimořádné. Takové, jaké nikdo z nás před pár lety vůbec neočekával. A výzvou, před kterou dnes města stojí, je se na tyto nové podmínky adaptovat. To znamená hledat skutečné základní kameny, na kterých je založena prosperita a budoucnost města a tyto vhodně posilovat. Protože, jak lze na dlouhodobých datech sledovat, města buď “rostou”, nebo “upadají”. Nic mezi není.

A jaké tedy vidíme hlavní priority, které by města měla v letošním (a pravděpodobně dalších letech) řešit? Z řady důležitých témat níže uvádíme TOP 3, bez významu pořadí:

  • lokální ekonomika
  • vzdělávání
  • bydlení

Proč lokální ekonomika?

Maximální doba dojezdu do práce se pro většinu našich obyvatel odhaduje do 30ti minut od domova. Je proto důležité, aby v blízkosti bydliště měli občané možnost získat zajímavou a perspektivní práci, samozřejmě adekvátně ohodnocenou práci. Na datech migrace obyvatel, zejména mladých lidí do 34 let věku, lze pozorovat, že se stěhují primárně tam, kde mají možnost získat v dosahu dobrou práci. Města by proto měla zvýšit úsilí v oblasti ekonomické diplomacie a podporu podnikání na svém území mít jako TOP prioritu. Ostatně, pokud bychom se podívali na strategické priority měst v západním světě, byznys bude většinou na prvním místě.
 

Proč vzdělávání?

Vzdělanost lidí je výchozí podmínkou úspěšného života. Vyšší úroveň vzdělanosti vede k vyšší produktivitě a inovacím. Vzdělanější pracovní síla přitahuje investice a podniky, což podporuje ekonomický růst města. Vzdělání pomáhá překonávat sociální bariéry a podporuje sociální integraci. Existuje prokazatelná vazba mezi vzdělaností a zdravím. Vzdělanější lidé obecně vedou zdravější a aktivnější život. Na vzdělávání ale musíme přestat hledět atomizovaně. Je jedno, kdo je zřizovatelem školy na území města. Obce musí převzít odpovědnost za růst vzdělanosti na svém území a stát se architektem změn. Nelze pozornost školství omezit pouze na financování a opravy budov.  

 

Proč bydlení?

Pryč je doma levné výstavby, pryč je doba levných úvěrů. Již dávno neplatí, že je ekonomicky výhodnější splácet hypotéku místo nájmu. Díky razantnímu rozevření nůžek mezi náklady na bydlení a disponibilními příjmy domácností se do potíží s financováním bydlení dostává střední třída. Města mají však možnosti do jisté míry ovlivňovat trh s bydlení na svém území. A to za předpokladu, kdy vlastní cca min. 10% bytového fondu. Pod heslem “volná ruka trhu vyřeší vše” se obce v minulosti zbavily velkého množství bytů. Dnes proto více jak 70% z nich uvažuje u výstavbě nových. Nikoli “sociálních," ale moderních bytů pro mladou a střední generaci. Nabídka možnosti bydlení (za rozumné ceny) může být jeden z hlavních motivátorů pro příchod nových obyvatel do města.

 

- Jan Havránek