Vzdělávání zaměstnanců ČSSZ - odborné kurzy

2022 - 2023 / Česká správa sociálního zabezpečení
Havranek

Česká správa sociálního zabezpečení (dále ČSSZ) je jedním z největších státních zaměstnavatelů v České republice. To klade na organizaci vysoké nároky z hlediska péče o zaměstnance, firemní kulturu a celkový management lidských zdrojů. V září 2022 jsme se i my stali součástí velké vzdělávací aktivity zaměřené na průběžné vzdělávání zaměstnanců ČSSZ.

Cíl projektu

Hlavním cílem našeho vzdělávacího projektu bylo v letech 2022 a 2023 zvýšit odbornou kvalifikaci zaměstnanců ČSSZ a poskytnout jim potřebné znalosti pro efektivní a kvalitní plnění svých pracovních povinností.

Naše role

Vzdělávání jsme realizovali prostřednictvím 81 běhů školení rozložených do 173 dnů, kterých se zúčastnilo celkem 1460 zaměstnanců ČSSZ. Školení se konalo v našich prostorách Brně, Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Plzni a Ústí nad Labem. Výzvou bylo splnit plánovaný počet školicích dní v omezeném harmonogramu, který byl k dispozici – 8 měsíců a proškolit požadovaný počet zaměstnanců, který si organizace v rámci analýzy vzdělávacích potřeb určila.

Pro zajištění vysoké kvality školení bylo vybráno 22 zkušených lektorů, se specializací na témata legislativa, veřejné zakázky, insolvence, exekuce, vymáhání pohledávek, ekonomika a účetnictví, správní administrativa a interní audit. Jednalo se jak o 1denní školení, tak o sérii vícedenních intenzivních kurzů. Při školeních byly využívány moderní metody výuky s ohledem na stávající znalosti a dovednosti účastníků kurzů. Testem pro ověřování znalostí na konci každého kurzu jsme ověřovali znalosti a dovednosti všech absolventů. Ti úspěšní pak dostali certifikát o absolvování kurzu.

Školení kladla velké nároky na pozornost účastníků a kvalitu a erudovanost lektorů. Společnou prací se nám podařilo proškolit přes 1400 zaměstnanců v celé České republice a realizovat tak pro ČSSZ doposud největší projekt s největším počtem zaměstnanců a nejvyšším rozpočtem na oblast vzdělávání.

Protože se jednalo o jeden z větších projektů, velmi jsem se těšil na tuto výzvu! I přes krátkou dobu, kterou jsme měli k dispozici pro realizaci, jsme díky skvělé spolupráci s koordinátory a projektovými manažery ČSSZ dosáhli všech stanovených cílů. Za úspěšná školení, která předčila očekávání všech zúčastněných stran, vděčíme nejen perfektně připraveným lektorům, ale také velmi aktivním a zvídavým účastníkům z ČSSZ.

Martin Sedláček, manažer projektu

hub velká 2
HUB malá

Závěr

Realizace projektu vyžadovala precizní management práce. Za AQE na něm pracovali 2 manažeři projektu, 4 organizátoři kurzů, 9 asistentek na místě a 22 odborných lektorů. Projekt přináší výhody nejen zaměstnancům ČSSZ, ale také občanům České republiky, kteří budou benefitovat ze služeb poskytovaných touto organizaci.         

 

Díky rozmanitému školení, které pokrývalo různé oblasti, jako je legislativa, veřejné zakázky, insolvence, exekuce, vymáhání pohledávek, ekonomika a účetnictví, správní administrativa, interní audit a další, jsme získali podrobné a aktuální informace, které nám umožňují poskytovat našim klientům kvalitní služby.

Iva Beranová, projektová manažerka ČSSZ