Participativní rozpočet

2020 / Boskovice
Havranek

Participativní rozpočet je často brán jako synonymum "otevřeného a přátelského" města. Mylně se stává středobodem moderního přístupu řízení měst. Boskovice naproti tomu postupovaly jinak než většina měst. V doběCílem , kdy pandemie COVID-19 paralyzovala většinu českých měst, rozhodlo se vedení města spustit nultý ročník.

Cíl projektu

Pilotní ročník měl ověřit zájem lidí zapojit se do spolurozhodování ve městě. Zároveň bylo cílem nastavit mechanismus zapojení obyvatel města, který bude postaven na důvěře, s minimem administrativní zátěže.

Naše role

Při analýze systémů, které využívá řada měst v ČR jsme narazili na otázky:

  • kdo může navrhovat projekt?
  • kdo může hlasovat?
  • kolik má každý hlasů a jaký způsob hlasování použít?
  • jak omezit "nátlakové" skupiny?
  • apod.

Nultý ročník jsme jako zkušební navrhli udělat jinak. Otevřít všem. Výborně k tomu posloužila platforma PinCity, kterou město využívá. Odstranili jsme všechny byrokratické překážky. Pokud chceme budovat otevřenou lokální demokracii, nemůžeme stavět systém spolupráce na nedůvěře a očekávání špatného.

"I bez pořádné propagace, nemožnosti využít outdoorové plochy či veřejnou prezentaci projektů bylo v nultém ročníku uděleno 515 hlasů. Největší radost nám udělalo zjištění, že i bez "ověřování" příslušnosti k městu či složité autorizace hlasu, nebyly objeveny nesrovnalosti. Sázka na důvěru a přístup lidí ve městě se vyplatila."

Jan Havránek
 

Závěr

Z celého průběhu máme řadu poznatků. Na těch budeme pracovat, aby další ročník byl lepší. Společně se všemi, které se budou chtít zapojit. To je smysl participace.