REACT-EU dotace, které budí vášně

REACT-EU dotace, které budí vášně

30. 10. 2020Dotace

Evropská unie uvolnila na boj s následky COVID-19 dodatečné finanční prostředky v rámci iniciativy REACT-EU. Tyto prostředky mají být použity výlučně na operace podporující zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 nebo přípravu ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství pomocí investic do projektů přispívajících k přechodu na digitální a zelenou ekonomiku.

Tyto prostředky budou v souladu s požadavky EU alokovány do Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 (IROP) na podporu zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, výstavbu sociální infrastruktury v energeticky pasivním standardu a infrastruktury pro sportovce v obcích do 3 tisíc obyvatel.

Tabulka 1: Podporovaná témata a odhadovaná alokace
Podporované téma v IROP (REACT-EU)
Odhad alokace
Zdravotnictví (přístroje a stavby)
15,2 až 17,4 mld. Kč
Kabiny – dotace do sportu
4, 2 až 4,8 mld. Kč
Integrovaný záchranný systém
5,1 až 5,8 mld. Kč
Domovy pro seniory – sociální infrastruktura
2,6 až 3 mld. Kč
Celkem
27 až 31 mld. Kč
Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/irop-vyuzije-penize-z-react-eu

Co budí hlavní vášně?

  1. Posun z cyklostezek do kabin

V původním návrhu Programu se uvažovalo s tím, že peníze budou použity na financování budování nových cyklostezek a podporu cyklodopravy (jakožto podpory zdravého životního cyklu), jako čisté alternativy vůči individuální automobilové dopravě, ale zejména zdravější a bezpečnější alternativy vůči veřejné hromadné dopravě při běžných cestách na kratší vzdálenost s nižším rizikem šíření nákazy Covid-19i. Na základě návrhu ministerstva financí a Národní sportovní agentury došlo k přesunu peněz do programu na budování sportovních kabin. Ministerstvo pro místní rozvoj obhajuje tento přesun tím, že cyklostezky bude možné budovat s dotační podporou IROPu pro období 2021 – 2027 a že podpora sportovních kabin přispěje k podpoře sportování dětí a dospělých v obcích do 3 000 obyvatel.

Komentář:

Jsem si plně vědom podpory sportu v době pandemie COVID-19, kdy se ze zkušeností ukazuje, že jedinci, kteří sportují, aplikují zdravý životní styl, mají obvykle lehčí průběh nemoci a nezatěžují náš přetížený zdravotní systém, ale při rozhodování o alokaci finančních prostředků z REACT-EU se mělo přihlédnout i k tomu, že zamýšlení podpora z IROPu pro období 2021 – 2027 bude výrazně nižší (10 – 15%), než uvažovaná podpora v rámci programu z REACT-EU, kdy se počítá 100% míra spolufinancování projektů pro státní subjekty a 85 % pro ostatní žadatele, přičemž zbývajících 15 % budou hradit z vlastních zdrojů. Pro podporu cyklostezek hovoří i fakt, že se dá na nich sportovat i v době pandemie, kdy jsou ostatní sportoviště pro veřejnost zavřena. Podpora cyklodopravy by dále významným způsobem přispěla k plnění cílů v oblasti změny klimatu, který je programu stanoven. Pro dokreslení situace uvádím, že první výzvy v rámci REACT-EU se dají čekat na přelomu 2020/2021 u IROPu 2021 – 2027 se dají dle optimistických scénářů čekat první výzvy v létě 2021.

  1. Výše podpory

Jako velká bariéra je vnímán fakt, že státní subjekty budou mít podporu 100% a ostatní žadatelé budou mít podporu 85%.

Komentář:

V době, kdy se očekává propad příjmové stránky rozpočtů potencionálních žadatelů, se dala očekávat, dotační podpora pro všechny typy žadatelů stejná, tak aby se urychlilo rychlejší nastartování ekonomik, která je decimována boj s pandemií COVID-19.

- David Brtna