Proč Modernizační fond?

Proč Modernizační fond?

24. 5. 2021Dotace

Od letošního roku do roku 2030 budou moci žadatelé z řada veřejného sektoru pro financování svých rozvojových projektů v oblasti energetiky využít kromě klasického OPŽP nově Modernizační fond, který nabídne desítky mld. Kč (celkem 150 mld. Kč pro podnikatele i žadatele z řad veřejného sektoru) formou dotací. Tyto prostředky napomohou splnit cíle pro snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů energie v podmínkách soukromého i veřejného sektoru.

V čem spočívají hlavní rozdíly mezi Modernizačním fondem a OPŽP 2021-2027?

Mezi nejvýznamnější rozdíly patří, že Modernizační fond se zaměřuje výhradně na oblast energetiky, je financována z prodeje emisních povolenek a období je desetileté. Toto zaručuje, že by se neměly tvořit překryvy s Operačním programem Životní prostředí či s Operačním programem Spravedlivá transformace (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj). Výše uvedené operační programy budou administrovány státním fondem životního prostředí. Žadatelé se však budou muset připravit na to, že každý ze zmíněných operačních programů bude využívat jiný SW nástroj pro administraci dotačních žádostí.

V průběhu podzimu 2021 se dá předpokládat vyhlášení předregistračních výzev i pro žadatele z řad veřejného sektoru (podnikatelé už předkládají plné žádosti v programu HEAT).

Pro žadatele je klíčové mít zaregistrovanou předregistrační žádost, bez tohoto kroku nebude možné předkládat žádosti o dotaci v rámci tematicky zaměřených plných výzev.

V tuto chvíli je ideální čas rozpracovat zamýšlené projekty do podoby projektových fiší, které budou následně sloužit jako podklad pro zpracování registračních žádostí.

Jaké projekty je možné nyní rozpracovávat do podoby projektových fiší?

V rámci Modernizačního fondu budou mimo jiné podporované čtyři níže uvedené oblasti pro veřejný sektor:

  • Veřejná doprava (dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu, pořízení vozidel na alternativní pohon pro veřejný sektor).
  • Energetická účinnost ve veřejných budovách (snížení energetické náročnosti budov, výstavba pasivních či plusových budov, obnovitelní zdroje energie, adaptace veřejných budov na klimatickou změnu).
  • Komunitní energetika (komunitní elektrárny, akumulace energie, komunitní výtopny, komunitní dobíjecí stanice).
  • Modernizace soustav veřejného osvětlení (svítidla veřejného osvětlení, regulace světelného toku, automatizace, návaznost veřejného osvětlení na alternativní pohony v dopravě, inteligentní systémy atd.).

Které projekty doporučujeme připravovat?

V tuto chvíli doba přeje přípravě projektů v oblasti udržitelné veřejné mobility (infrastruktura i vozidla pro veřejnou hromadnou dopravu) a modernizaci veřejného osvětlení či výstavbě energeticky aktivních a pasivních budov. Pro tyto záměry sice byly vyhlašovány výzvy i v předchozím dotačním období, ale jednalo se o výzvy s malou alokací a z toho plynoucí nižší šancí na schválení předkládaných žádostí o dotaci.

- David Brtna