MUNICIPAL SENTIMENT DATA Platform

MUNICIPAL SENTIMENT DATA Platform

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020026

Projekt MUNICIPAL SENTIMENT DATA Platform realizuje naše společnost AQE advisors, a.s. ve spolupráci s partnerem projektu – se společností Obce v datech, s.r.o.

Projekt se zaměřuje na vyvinutí webové aplikace pro municipality, s jejíž pomocí bude vizuálně atraktivním a interaktivním způsobem možné prezentovat rozvojové plány obcí, nejen pro širokou veřejnost, ale i své občany. Občané obcí budou mít navíc možnost strategické aktivity komentovat (kudosy) případně o nich hlasovat nebo diskutovat. Zároveň budou moci vkládat vlastní ideové návrhy a podílet se tak na strategického směřování obce.

Projekt řeší nedostatečný SW nástroj pro územně samosprávné celky, jež by zohledňoval jejich strategie, dokázal je vizualizovat a umožňoval tak občanům podílet se na jejich participativním řízení. Nedílnou součástí je nejednotnost vstupních dat pro strategické řízení, absence koncepčního řešení strategického řízení. Nedostatečná participace občanů na řízení územně samosprávných celků.

Díky projektu získají veřejnosprávní subjekty SW nástroj pro strategické plánování, který umožní vizualizaci strategií. Díky tomu dojde k zapojení občanů a široké veřejnosti do strategického řízení a mohou vytěžovat big data, dojde k rozšíření objemu dat, prohloubí se spolupráce s výzkumnými organizacemi a dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.

Projekt je realizován v období 01. 06. 2020 – 31. 05. 2022.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora z EU.