Lidé v Prostějově rozhodují o tom, co chtějí v ulicích

2022 / Statutární město Prostějov
Havranek

Dlouhodobě podporujeme rozvoj komunit v obcích a městech a participaci občanů. Jednou z forem, jak zapojit občany do veřejného dění, je uvolnění části městského rozpočtu pro návrhy, které si sami vymyslí a odhlasují. V Prostějově jsme nasadili webovou aplikaci PinCity v roce 2021 jak pro prezentaci strategie města, tak pro participativní rozpočet. 

Cíl projektu

Cílem projektu bylo pomoci městu zahájit participativní rozpočet a zvolit způsob, který bude pro město i jeho obyvatele efektivní. Tedy jednoduchý, srozumitelný a nikterak finančně náročný.

Statutární město Prostějov se 44 tisíci obyvateli pořádá participativní rozpočet druhým rokem (od roku 2021). Podávání návrhu přes aplikaci PinCity je velmi rychlé a intuitivní. Navrhovatel se musí pouze registrovat přes google účet, pojmenovat a popsat svůj návrh a umístit pin na mapu (kde by měl jeho návrh vzniknout). Jeden navrhovatel může podat až tři projekty.

V roce 2021 podalo 25 občanů celkem 36 návrhů, přičemž proveditelných bylo 14 z nich. Město se rozhodlo na webu PinCity prezentovat pouze předem odsouhlasené, proveditelné návrhy, o nichž pak mohli zájemci hlasovat. Každý registrovaný uživatel má pak k dispozici dva hlasy – může je rozdělit mezi dva projekty nebo oba přiřadit k jednomu návrhu. Takto si zvolilo pravidla město Prostějov, platforma PinCity umožňuje variabilní volbu pravidel dle preferencí města. 75% návštěvníků se na web opakovaně vracelo a kontrolovalo stav hlasování. Rada města nakonec schválila 4 vítězné projekty za celkovou částku 3 mil. korun. Tři projekty se již podařilo zrealizovat, jeden je v realizaci.


V roce 2022 bylo podáno 9 občanských návrhů, nejvíce bylo z oblasti sportu. Nyní probíhá ověření proveditelnosti jednotlivých projektů a od 1. února 2023 budou občané hlasovat o vítězných návrzích, které budou zrealizovány. Hlasování proběhne stejným zpoůsobem jako v prvním ročníku, hlasující bude mít k dispozici dva hlasy, které může libovolně přiřadit buď jednomu, nebo dvěma projektům. Celkově je na participativní rozpočet 2022 vyčleněna částka 3 mil. Kč, příčemž jeden návrh může získat až 1 mil. Kč. Vše můžete sledovat na stránce RozvíjímeProstějov.

Naše role

Město připravilo projekt pod názvem „Společně rozvíjíme Prostějov“, k němuž jsme vytvořili sérii grafických návrhů pro propagaci projektu ve veřejném prostoru i on-line. Prostějovu jsme poskytli také další součinné služby, jako copywriting, zprostředkovali jsme graficky upravené texty do místního zpravodaje či tiskové zprávy. Město zajistilo výlep plakátů, bannery na náměstí, projekt prezentovalo také prostřednictvím webových stránek města a na sociálních sítích. Z původního projektu, který měl prezentovat čistě participativní rozpočet, se stal komplexní brand pro propagaci rozvoje města, s nímž Prostějov velmi aktivně a s úspěchem pracuje.   


Link na youtube: ZDE

"Úspěšná participace je vždy společná práce. Bez aktivní role všech aktérů není smysl a účel nikdy naplněn. Přístup statutárního města Prostějova je v tomto ohledu vyjímečný. Je radost vidět, jak jsou na úřadě lidi aktivní." 

Alan Závada
správce PinCity

 “Je vidět, že zájem občanů o veřejné prostředí, o zlepšení života v našem městě, je veliký. Projekt Společně rozvíjíme prostějov měl velký ohlas, a proto jsme se rozhodli pokračovat,”

František Jura
primátor