Jak to vidíme v #PinCity: Co je to vlastně participace?

Jak to vidíme v #PinCity: Co je to vlastně participace?

31. 8. 2020

Na trhu chyběl jednoduchý a komplexní nástroj pro snadnou komunikaci a plánování strategie.

Proto jsme vytvořili  PinCity®. Chceme změnit styl uvažování a propojit města s jejich občany.

V posledních desetiletích prošla Česká republika celou řadou velkých proměn a jednou z nich je i změna uvažování obyvatel a jejich potřeba se více zapojovat do dění okolo sebe. A právě s tím souvisí i pojem participace.

Jakkoliv složitě to zní, nejde o nic krkolomného. Pojem participace vychází z latinského partem capere, který se překládá jako účastnit se něčeho, mít na něčem podíl. V praxi to jednoduše znamená, že participace je proces, během kterého občané se podílejí na budoucnosti a rozvoji místa, kde žijí.

Příklad: Město chce vybudovat novou cyklostezku. Připraví plán a rozpočet, který pak sdílí s občany. Ti potom hlasují, zda tento projekt chtějí realizovat, nebo by raději dali přednost něčemu jinému. Například opravě místní knihovny. Město by pak mělo postupovat v souladu s přáním svých občanů.

Participace občanů na rozhodování je základním předpokladem fungující místní samosprávy. Radnice by měly být svým občanům otevřené a sdílet s nimi všechny aktivity, které se týkají jejich města. Je důležité vést dialog a dojít ke společným rozhodnutím.

Ale právě komunikace mezi vedením města a jeho občany je častým problémem. Občané mají často pocit, že cíle města nejsou transparentní a v souladu s jejich přáními. Radnice naopak nemá zpětnou vazbu od občanů a rozhoduje se na základě vlastních výzkumů.

A proto je tu PinCity. Naše platforma poskytuje městům prostředek pro snadnou a efektivní komunikaci s jejich občany. Systém umožňuje formulovat strategie přehledně a srozumitelně pro cílovou skupinu - občany/voliče a zájmové skupiny.

Chceme, aby spolu radnice a občané vedli dialog, který je dovede k rozvoji města a k budoucnosti, jakou pro něj chtějí.

To ale není jediný cíl, který si klademe. Chtěli bychom také změnit styl uvažování ve veřejné správě. Naší vizí je kultivovat veřejný sektor prostřednictvím přenosu dobré praxe mezi aktivními lidmi a organizacemi, ve kterých pracují. Výsledkem by měl být zcela nový pohled na komunální politiku.