Hospodářská ročenka Karlovarského kraje

2022 / Hospodářská komora Karlovarského kraje
Havranek

Hospodářská ročenka hodnotí statisticky uplynulý rok a přibližuje to nejdůležitější, co se v něm událo. Dokument na svých cca 90 stranách stručnou a přehlednou formou shrnuje rok 2021 formou dat, rozhovorů a článků. Na spolupráci při jeho tvorbě jsme se podíleli s hlavním iniciátorem Hospodářskou komorou Karlovarského kraje. Primární data nejsou uvedena pouze za celek, ale rovněž za jednotlivých sedm správních obvodů obcí s rozšířenou působností v kraji. Tím jsme velmi detailně vystihli regionální rozdíly tohoto území. Každý region disponuje jinými přírodními krásami, nerostným bohatstvím, kulturním dědictvím nebo společenským či hospodářským zaměřením. Ročenku jsme připravili nejen v českém jazyce, ale byla přeložena i do angličtiny a němčiny.

Cíl projektu

Naším cílem bylo vytvořit takový dokument, který plynule naváže na ročenku z minulého roku při zachování struktury, zaměření a s novou vizuální podobou. Naše zhodnocení situace uplynulého roku jsme založili na komplexní analýze dat (evidence based policy). Takový přístup poskytne prostor pro diskuse nad směřováním hospodářských, diplomatických, národních i místních politik. Datové části jsou proloženy komentáři garantů z řady představenstva a dozorčí rady Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje. Své místo mají v ročence i rozhovory se starosty sedmi měst (ORP) a s představiteli významných zaměstnavatelů v kraji.

Naše role

Naším cílem bylo připravit datovou část ročenky. Stejně jako v loňském roce, jsme obsah a veřejně dostupná data propojili s Indexy kvality života, které jsou výsledkem rozsáhlých analýz v rámci projektu Obce v datech. Vybrali jsme relevantní data pro územní Karlovarského kraje a ta prezentovali v souvislostech. Našli jsme tak další individuální využití a možnou interpretaci dat, které existují pro všech 206 ORP v České republice. Vedení Krajské hospodářské komory na základě našich dat udělili cenu pro město s nejlepším podnikatelským prostředím.

Město pro podnikání za rok 2021 je město Aš, které přebírá ocenění od loňského města pro byznys – Ostrova.  Aš v okruhu dat zaměřující se na Materiální zabezpečení a vzdělání vyniká v porovnání s ostatními městy především v nízké nezaměstnanosti, vysoké dostupnosti bydlení a nižšímu indexu hmotné nouze. Mezi významné přednosti pak patří; dostatečné kapacity mateřských a základních škol a indexem kvalitních středních škol dle výsledků u státních maturit.

Ročenka je k dispozici v tištěné formě pro místní politiky, zaměstnance, investory i občany. A také si ji můžete prolistovat celou online.

„S Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje jsme opět dali dohromady přehled toho nejdůležitějšího, co se v Karlovarském kraji událo. Společně jsme vytvořili ročenku nabitou nejen ekonomickými, hospodářskými a demografickými daty, ale i zajímavými rozhovory a články. Navíc jsme přehledně představili datové oblasti v rámci kvality života od společnosti Obce v datech.

V neposlední řadě se nám snad povedlo vytvořit grafickou perličku, která pohladí nejen oko politika či ekonoma na každé straně."

Barbora Šůstek Miturová