Hospodářská ročenka

2021 / Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
Havranek

Hospodářská ročenka hodnotí uplynulý rok v Karlovarském kraji. Dokument na svých 80 stranách stručnou a přehlednou formou shrnuje období formou dat, rozhovorů a článků.  Na spolupráci při jeho tvorbě jsme se podíleli s hlavním iniciátorem Hospodářskou komorou Karlovarského kraje, s agenturou CzechInvest a samotným úřadem Karlovarského kraje. Primární data nejsou uvedena pouze za celek, ale rovněž za jednotlivé správní obvody obcí s rozšířenou působností. Tímto krokem jsme chtěli co nejvíce zachytit regionální diferenciaci tohoto území. Ročenka byla vydána nejen elektronicky, ale zástupci obcí, podnikatelé či veřejnost mají možnost získat i tištěnou verzi.

Cíl projektu

Našim cílem bylo vytvořit dokument, který pro svou strukturu a zaměření bude jedinečný.  Formou komplexní analýzy a zhodnocení založeného primárně na datech (ve spolupráci se společností Obce v datech) pak poskytne prostor a oporu pro diskuse, myšlenky k dalšímu směřování. Data za uplynulý rok jsou pro úplnost doplněny o názory a komentáře klíčových osob z podnikání i veřejné správy.

Naše role

Záštitu jsme převzali nad datovou částí ročenky. Obsah jsme propojili s datasety Indexu kvality života, které obvykle prezentujeme na www.obcevdatech.cz. Analýzám jsme tímto krokem dali nový rozměr a ukázali tak příklad jejich dalšího využití. Představitelé Krajské hospodářské komory se také na základě našich dat rozhodli udělit cenu pro město s nejlepším podnikatelským prostředím. Vítězem za rok 2020 se stalo město Ostrov.

"Věřím, že se ročenka dostane podnikatelům a lidem, kteří mají Karlovarský kraj rádi a kterým záleží na jeho budoucnosti. Připomene, na co mohou být ve svém okolí pyšní, a zároveň kde i oni sami mohou přispět svou aktivitou. A to je nejdůležitější, přesně to kraj potřebuje."

Ondřej Krejčí
garant projektu