Zhodnocení hospodaření

2010 - 2015 / město Šternberk
Havranek

Šternberk  je moravské město v okreseOlomouc na úpatí Nízkého Jeseníku. Je obcí s rozšířenou působností a žije zde téměř 14 tisíc obyvatel.

Město vzniklo z osady pod hradem stejného jména, střežícího důležitou křižovatku obchodních cest. Historické jádro města je městskoupamátkovou zónou.

Cíl projektu

Po ekonomické krizi 2007-2009 se města potýkala se značný výpadkem svých rozpočtů, což vedlo k razantním změnám v přístupu k ekonomickému plánování.

Cílem projektu bylo:

  • Posouzení plnění rozpočtu jako celku
  • Zaměření se na plnění sdílených daní a odhad hodnot těchto daní na konci rozpočtového roku
  • Vyhodnocení plnění příjmové části rozpočtu
  • Vyhodnocení plnění výdajové části rozpočtu

Výsledkem mělo pak být doporučení pro další ekonomický vývoj města.

Naše role

Zadavatel vyžadoval nezávislý pohled na plnění rozpočtu za 1. pololetí rozpočtového roku s vědomím, že většina rozpočtovaných položek se během roku neplní pravidelně tj. 1/12. Náš nástroj SW program FISO  umožňuje tuto skutečnost eliminovat a odhadovat vývoj většiny položek s dostatečnou přesností, za předpokladu standardního vývoje ekonomického prostředí. Důležitou součástí byla i predikce hodnot nejdůležitějších příjmových položek  - sdílených daní, do konce rozpočtového roku.

"Ekonomické posouzení hospodaření města není možné dělat na makro datech. Základem je detailní pohled a v ideálním případě dlouhodobé vyhodnocení vč. srovnání s jinými městy."

Jan Eberhard
analytik

Závěr

Kontrola plnění rozpočtu byla zaměřena na hospodaření města podle upraveného rozpočtu za první pololetí roku, zejména na možná ohrožení v druhé polovině roku. Z tohoto důvodu byl kladen důraz v oblasti příjmů na položky, které se oproti předpokladu plní nedostatečně a ve výdajové části naopak je čerpání vyšší než 55 %. Zároveň je důležitý pohled i na nízké plnění výdajových položek, aby po důkladné analýze bylo možno případně využít tyto finanční prostředky v jiných oblastech rozpočtu města. 

Díky kvalitnímu zpracování s námi město v této oblasti dlouhodobě spolupracuje a tento dokument pro něj vytváříme každý rok.

„Takto prováděná kontrola plnění rozpočtu má pozitivní vliv na plánování aktivit ve zbytku roku a je též nemalým přínosem pro sestavování návrhu rozpočtu na další rok.“

Ing. Miluše Hudcová 
vedoucí finančního odboru