Telekomunikační akademie

2018 / Český telekomunikační úřad
Havranek

Telekomunikační akademie je projekt Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), jehož prostřednictvím pomáhá seniorům lépe se zorientovat v možnostech a právech spotřebitelů v oblasti telekomunikací a poštovních služeb, v boji proti šmejdům, kteří se snaží seniory svými aktivitami poškodit ve svůj prospěch.

Téměř dvoumiliónová skupina seniorů je častou cílovou skupinou operátorů. Ti jim ale nemusejí vždy nabízet to, co je v jejich nejlepším zájmu. A to se také často děje.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření - Koncepce Telekomunikační akademie, která bude přesně popisovat, jak bude akademie fungovat v následujících 5 letech.

Stanovit parametry fungování, jako např.:

  • Jaký má mít počet lektorů, kdo ze zaměstnanců chce a bude lektora vykonávat,
  • jaké se budou učit kurzy, kde se vůbec bude učit, kdo to bude všechno platit,
  • jak se bude kontrolovat, že vynaložené finance jsou správně využívány,
  • a mnoho dalších kritérií.

Zároveň měla být pilotní verze návrhu odzkoušena v ostrém provozu.

Naše role

Od roku 2006 provozujeme vlastní vzdělávací divizi AQE academy, proto bylo pro nás výzvou vytvořit „klon“ pro potřeby ČTÚ. Výrazným rozdílem bylo nekomerční zaměření Telekomunikační akademie. Při tvorbě jsme brali v potaz specifika cílové skupiny seniorů, zeména aby byly přednášky připraveny srozumitelnou a pro starší generaci pochopitelnou formou.

Klíčové bylo definovat přesný workflow včetně finančních požadavků na zajištění kvalitního provozu po dobu následujících 5 let. Zároveň jsme stanovili i výkonnové ukazatele pro měření efektivity fungování, které je třeba plnit, aby Telekomunikační akademie plnila svou roli – počty proškolených seniorů, počet stížností, které jsou vyřizovány a stěžovateli jsou právě senioři, počet podvedených seniorů tzv. šmejdy, apod.

Závěr

Projekt Telekomunikační akademie je úspěšný a stále funguje. Přednášky jsou realizovány napříč celou republikou, proškolených seniorů je více jak 3000. Lektoři většinou dojíždějí do domovů pro seniory, klubů pro seniory a obdobných sociálních zařízení, kde je kumulace této cílové skupiny značná. Přednášky jsou realizovány zdarma, jsou tedy dostupné zcela všem bez rozdílu, akademie vyrazí za svými klienty klidně až na kraj republiky - i do Aše 😂

„Moc děkujeme za dnešní přednášku, myslím si, že byla vážně moc užitečná a přínosná. Jak jsme se domlouvaly, rádi bychom ji zopakovali ještě v klubu seniorů…“

Karolína S.
z ohlasů účastníků