Strategický plán rozvoje města

2021 - 2022 / město Prachatice
Havranek

Prachatice jsou městem, jehož počátky jsou spjaté s rodem Rožmberků a Zlatou stezkou. Dnešní připomínkou historického významu je dochované centrum města. Na úrovni republiky jsou Prachatice známé jako brána Šumavy. I přes svou minulost a turistický potenciál město trápí řada problémů především v důsledku periferní polohy.

Cíl projektu

Hlavním cílem naší práce bylo vytvořit novou, moderní a vizuálně atraktivní strategii rozvoje města do roku 2033, která naplní vysoká očekávání vedení radnice i občanů města. Zároveň bylo zadáním konsolidovat všechny uvažované projekty města na jedno místo a navrhnout systém, jak tento zásobník provázat se strategií a rozpočtem.

Naše role

Proces začal důslednou analýzou současného stavu města, včetně demografických, ekonomických a sociálních dat. Při práci jsme mimo jiné využili data dlouhodobě vytěžovaná v rámci našeho projektu Obcevdatech.cz a vybrané ukazatele porovnávali s obdobnými městy napříč celou republikou. Obecně je tento benchmarkingový kontext velmi dobrým zrcadlem reálné situace ve městě.  Jako klíčová oblast budoucího rozvoje se ukázala problematika dostupného bydlení a možnosti pracovního uplatnění pro obyvatele.

Cíle města byly rozděleny do šesti priorit. Mezi nejdůležitější výsledky desítek diskusí s rozličnými aktéry patří upřednostnění zájmů alternativní dopravy v centru města, omezení rozrůstání zastavěného území města a zahrnutí environmentálních principů do každého městského projektu.

Vzniklý dokument je mimořádný mimo jiné i tím, že se povedlo překonat častý hendikep běžných strategických dokumentů. Mezi jeho vypracováním a schválením došlo ke změně vedení města. Díky správně vedené komunikaci, objektivně a transparentně definovaným klíčovým problémům se povedlo zachovat „nadstranickost“ a při samotném schválení tak nevznikl názorový konflikt. Konsensuální akceptace strategie je v našem pojetí vždy založena na reálných očekáváních a možnostech, nikoli na absolutním výčtu všech uvažovaných "projektů", které ze své podstaty nemohou být nikdy realizovány.

V průběhu realizace jsme spustili participační platformu mojeprachatice.cz, na které obyvatelé mohou prezentovat své nápady. Také město zde představilo svých 26 strategických projektů. Podobná průběžná informovanost, jako součást žádané participace, má za cíl obyvatele zapojit a pomoci s lepším pochopením kontextu navrhované strategie.  

Součástí naší práce byl i proces hodnocení SEA (posouzení vlivu strategického dokumentu na životní prostředí), který je u klíčových dokumentů veřejné správy stále častějším požadavkem.

"Město Prachatice mělo velmi detailně zpracované požadavky na naši práci a již samotné řízení na výběr zpracovatele naznačovalo, že naplnění očekávání nebude snadné. Výsledek přinesl oboustrannou spokojenost a my se do hlavního města českého skatebordingu budeme rádi vracet i v budoucnu."

Ondřej Krejčí
odborný garant