Strategické plánování v sociálních službách

2018-2020 / Krajský úřad Vysočina
Havranek

V Kraji Vysočina, u jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, je rozdílná výchozí úroveň strategického plánování a řízení. Přestože strategické řízení není hlavní téma, které se v oblasti sociálních služeb řeší, rozhodl se zřizovatel podpořit proces strtegického řízení u pilotních organizací. Myšlenka je jednoduchá. Nelze řešit dílčí problémy, pakliže organizaci chybí vize a strategie. Zavádění strategického řízení do sociálních služeb je v podmínkách České republiky inovace.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření standardu strategického plánování příspěvkových organizací a následné podpory rozvoje lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb v Kraji Vysočina. Konkrétně pak vznik metodiky strategického plánování a řízení a její implementace v 5 příspěvkových organizacích Kraje Vysočina s cílem vytvořit 5 konkrétních strategických plánů včetně navržení/ zavedení opatření z nich plynoucí s dopadem na zefektivnění a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb do konce roku 2020. 

 

Naše role

Zavést a sjednotit strategické řízení u několika různých organizací najednou je poměrně složitá výzva. Natož u organizací, které ze své podstaty mají jasně definovanou roli a na první pohled se potřeba strategie zdá zbytečná. Velkou pozornost jsme z počátku věnovali vzdělávání. Vysvětlení potřeby strategického řízení, jeho vazby na manažerské metody, prvky leadershipu, aspekty organizační kultury. Na projektu jsme společně strávili 2 roky práce. Formou strukturovaných workshopů a metodou "learning by doing" jsme pak společně s pracovníky jednolivých organizací nastavili nový standard strategického řízení. 

"Pracovat novou formou, která byla navržena klientem, byla pro nás velká výzva. V konečném důsledku byla celá práce na projektu velmi inspirativní a přínosná. Tak hluboké ponoření do tématu sociálních služeb i nás naučilo uvažovat jinak. Jsme vděční, že jsme dostali příležitost se projektu účastnit."

Jan Havránek
garant

Závěr