Průzkum názorů obyvatel

2019 / Statutární město Plzeň
Havranek

Statutární město Plzeň je kvalitním místem pro život, kde se v posledních letech řeší několik významných společenských témat.

Ve městě a v blízkém okolí vznikly v posledních letech stovky firem, protože ve městě mohly najít schopné zaměstnance. Město lákalo a láká čím dál větší počet kvalifikovaných, ale i nekvalifikovaných pracovníků z České republiky, ale ve velké míře i ze zahraničí.

Město má zpracovaný strategický plán rozvoje města, ke kterému byly využity výsledky z dotazníkového šetření mezi občany města z roku 2015. Vzhledem k průběžným společenským změnám v posledních letech, přistoupilo město v roce 2019 k realizaci dotazníkového šetření mezi občany města, aby získalo aktuální informace a identifikovaly se nové potřeby obyvatel.

Cíl projektu

Cílem průzkumu bylo zjištění názorů, připomínek a podnětů obyvatel a zohlednění jejich postojů v budoucím rozvoji města Plzně.

Projekt si kladl za cíl oslovit široké spektrum občanů města, kteří se v posledních letech potýkají s několika společenskými tématy. Společnost AQE advisors, a.s. realizovala v roce 2015 průzkum mezi občany města, do kterého se zapojilo 1 428 respondentů. V roce 2019 se očekávalo širší zapojení.

Naše role

Při realizovaném průzkumu jsme využili extenzivní dotazníkové šetření prostřednictvím moderního dotazníkového systému, který umožňuje zahrnutí a oslovení širokého spektra respondentů včetně rychlého vyhodnocení výsledků. 

Hlavním úkolem ale bylo provést srovnání dat a názorů s výsledky z dotazníkového šetření realizovaného v roce 2015. Jednoznačně interpretovat názorové rozdíly včetně odborného zdůvodnění, proč k dané změna došlo a jaké to má přímé důsledky pro rozvoj města. Významnou konzultantskou část tvořila doporučení vedení města, jak s výsledky pracovat nebo na co se zaměřit při strategickém rozhodování.

 

„Úspěchem se pro nás stal mimořádný zájem občanů o dotazníkové šetření. Do průzkumu se zapojilo 1 948 občanů, o 520 více než v roce 2015. Stejně jako při minulém průzkumu i nyní si ceníme, že výsledky a následná doporučení z dotazníkového šetření jsou využívána při strategickém řízení města“.

 

Ing. Pavel Franěk
Poradce
AQE advisors, a.s
 

Závěr

 

Téměř dva tisíce Plzeňanů se prostřednictvím elektronického dotazníku zapojilo do průzkumu názorů a spokojenosti občanů města Plzně.

„S potěšením mohu říci, že výsledky průzkumu dopadly velmi přívětivě. Vyplývá z nich totiž, že více než 83 % obyvatel, kteří se do dotazování zapojili, jsou spokojeni s životem v Plzni, což je skvělý výsledek a já s nimi mohu jen souhlasit. Zároveň jsme si i ověřili, že víme, ve kterých oblastech by si veřejnost přála zlepšení a že ve svém úsilí míříme správným směrem“.

Mgr. Martin Baxa
primátor města