Proof of concept AQE advisors, a.s.

Proof of concept AQE advisors, a.s.

16. 6. 2021Publicita

Projekt Proof of Concept AQE advisors, a.s. je zaměřen na ověření konceptu Lokálního ekonomického multiplikátoru. Ověření bude probíhat na základě dokončeného transferu technologie, kdy transfer rozšiřuje dosavadní technologický záběr společnosti do automatizovaného datového poradenství pro veřejný sektor.

Proof of concept AQE advisors, a.s.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_265/0021399

Projekt Proof of Concept AQE advisors, a.s. je zaměřen na ověření konceptu Lokálního ekonomického multiplikátoru. Ověření bude probíhat na základě dokončeného transferu technologie, kdy transfer rozšiřuje dosavadní technologický záběr společnosti do automatizovaného datového poradenství pro veřejný sektor.

Projekt řeší problém nedostatečného využívání dat při řízení veřejného sektoru při dosavadním konzervativismem subjektů veřejné správy a také nedostatečně zmapovaného komerčního potenciálu jednotlivých koncepčních řešení. Hlavním cílem projektu je dokončit ověření konceptu prostřednictvím studie proveditelnosti a stát se datovým partnerem veřejné správy v České republice a následně v Evropské unii.

Díky projektu dojde k rozšíření služeb a ekonomického poradenství pro veřejný sektor v podobě automatizovaného výpočtu lokálního ekonomického multiplikátoru, ověří se využitelnost transferované technologie, rozšíří se objem dat, prohloubí se spolupráce s výzkumnými organizacemi, či v případě nečekaně vyhlášených nouzových stavů způsobených pandemií bude možnost okamžité reakce na dopady lokální ekonomiky a mnoho dalšího.

Projekt je realizován v období od 1. 7. 2020 do 28. 2. 2022.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora z EU.