Postup při řízení samosprávy v době pandemie COV19