Oprava valů barokního zámku

2018-2020 / Slavkov u Brna
Havranek

Slavkov u Brna patří k významným místům světové historie, je celosvětově známým synonymem triumfu. Přitahuje tak pozornost zájemců o tuto epochu z celého světa.

Barokní zámek Slavkov-Austerlitz patří podle odborníků z CzechTouris mu mezi nejkrásnější neobjevené památky v Česku. Zámek je proslavený zejména jako útočiště Napoleona Bonaparte po bitvě tří císařů. 

Cíl projektu

Zámek má za cíl přilákat každoročně stále více návštěvníků a rozšiřovat nabídku kulturních a slovanských akcí. 

Před realizací projektu však nebylo možné naplno využít některé části areálu z důvodu špatné statiky opěrné zdi severní přístupové rampy a nevyhovující stavebně-technického stavu některých objektů včetně nedostatečného zpřístupnění a zabezpečení památky.

Cílem projektu tak bylo získání externího financování náročné rekonstrukce.

Naše role

Město již dříve zkoušelo neúspěšně podat žádost na získání dotace pro rekonstrukci zámku. Protože však vícekrát nebylo úspěšné, byli jsme požádáni o řešení této situace. 

Prvním krokem bylo rozdělení celkového projektu na 2 části a příprava separátních žádostí. Velká pozornost byla v rámci přípravy studií proveditelnosti věnována komerčnímu potenciálu Zámku.

Vybraná fakta:

  • získání dotace ve výši cca 50mil. Kč
  • 3 roky práce
  • 7 výběrových řízení
  • 6.283 vytištených stran textu
  • 4.196 odpracovaných hodin

Velký dík patří naprosto příkladné spolupráci se zástupci poskytovatele dotace, jak na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj tak Centra pro regionální rozvoj. Bez jejich profesionálního přístupu a konzultací by takto náročný projekt nikdy nebyl realizován.

"Město velikosti Slavkov u Brna nemůže takto rozsáhlé projekty realizovat bez vnímání širších souvislostí. Klíčem úspěchu bylo propojení opravy fragmentů Zámku s kulturně-historickým odkazem města. Náročnost realizace vyžadovala i dočasné přemístění odpovědných konzultantů do místa dění, což sami ocenili až s větším časovým odstupem."

Jan Havránek
ředitel společnosti

Závěr

Přijďte se podívat. Sami budete překvapeni, jak nádhernou památku objevíte. Může za to nejen bohatství a vkus nejznámějších majitelů – rodu Kouniců. Ale také postupné citlivé opravy, které vyvrcholily právě v tomto roce. Návštěvníci můžou obdivovat například nový čínský altánek, po soumraku je zámek nádherně nasvícený. Opraveny jsou i historické zdi v zámeckých valech i v parku. Zámek má také jako jediná jihomoravská památka tohoto druhu k dispozici výtah vedoucí do hlavní prohlídkové trasy.

"Historickému zdivu podle statiků dlouhodobě hrozilo zřícení. Kromě nových cihel a kamenného materiálu máme na několik desetiletí a snad i staletí i další neviditelné stavební prvky jako například mikropiloty. Děkuji všem, kteří se podíleli na tomto proejktu. Cítím dnes radost i hrdost, která vyjadřuje můj respekt k bohaté historii Zámku."

Michal Boudný
starosta města