Mediální trénink zaměstnanců úřadů

červen 2022 / vedení úřadů
Havranek

Trend vzdělávání nejen zaměstnanců veřejné správy směřuje od frontální výuky k prakticky zaměřeným kurzům. AQE academy nezůstává pozadu a klade důraz na aktivizaci účastníků školení, na jejich přímé zapojení do vzdělávání a interakci s lektorem.

Pro mediální trénink zaměstnanců úřadu, a to nejen tiskových mluvčích, ale také vedoucích zaměstnanců a osob, součástí jejichž práce je prezentace výsledků různorodému obecenstvu, jsme navázali spolupráci se zkušenou moderátorkou Štěpánkou Duchkovou. Sympatická lektorka a moderátorka školí v tandemu s kameramanem, aby byl dojem na školení autentický.

Cíl projektu

Každý moderní úřad dnes komunikuje s občany nejen prostřednictvím webových stránek a tištěných médií, ale také na sociálních sítích, jejichž součástí jsou často videa. Na zaměstnance úřadu jsou tedy kladeny vysoké nároky na vystupování před publikem a kamerou.

Cílem mediálního tréninku pod hlavičkou AQE academy je účastník s větší důvěrou v sebe sama a ve své prezentační dovednosti. Úřady tak budou mít k dispozici osoby schopné vystoupit před publikem a před kamerou, jejichž projev je na profesionální úrovni. Tiskoví mluvčí budou vědět, jak se připravit na rozhovor s novinářem, kam se postavit či jaké zvolit, resp. nezvolit oblečení.

Naše role

Účastníci zážitkového školení AQE academy jsou v jeho průběhu nuceni vystoupit ze své komfortní zóny, kdy prezentují sebe / svůj úřad / vizi / výsledky práce nejen publiku v místnosti, ale především „na kameru“. Lektorka s nimi buď vede dialog jako všetečná novinářka, nebo je nechává prezentovat samostatně. V obou případech následuje analýza nejen mluveného projevu, ale také řeči těla každého účastníka.

Po pauze, která je potřeba na vstřebání dojmů, následuje samotné školení, kdy se účastníci dozvědí, co rozhodně neříkat, jak reagovat na neadekvátní dotazy, kam položit ruce atd.

V závěru čeká účastníky další kolo rozhovorů či prezentací, které jsou zpravidla o poznání kvalitnější. Účastníci jsou schopni zaujmout sebevědomý postoj, jejich celkový projev působí klidněji a vyrovnaněji.

 

 

 

 

Zážitkové vzdělávání v AQE academy nekončí kurzy se Štěpánkou Duchkovou. Účastníci se zpravidla na naše školení vrací a zdokonalují se v mluveném projevu, v psaní tiskových zpráv či v oblasti copywritingu. Zkušení tiskoví mluvčí mají možnost doplnit si znalosti v oblasti práva v marketingu.

Účastníci, kteří absolvují osm kurzů zaměřených na komunikaci s veřejností, obdrží od AQE academy certifikát Tiskový mluvčí ve veřejné správě.

 

Slovo lektorky Štěpánky Duchkové:

„Školit zaměstnance veřejné správy je radost, protože si chtějí všechno vyzkoušet a překonají rychle i nedůvěru k televizní kameře. Vědí, že jsou při krizových komunikací tzv. na ráně a chtějí být dobře připraveni.“