Jak na on-line školení

Jak na on-line školení

4. 12. 2020Vzdělávání

V návaznosti na aktuální trendy a situaci ve světě i v ČR v oblasti vzdělávání je vhodné začít připravovat zaměstnance na přechod od klasického prezenčního kurzu na on-line školení. Od standardního školení se liší tím, že účastník je fyzicky přítomen v práci na úřadě nebo na home office, a zároveň se on-line prostřednictvím přímého přenosu lektora účastní školení, které probíhá buď částečně prezenčně či zcela on-line.

On-line školení není jen e-learning

Od e-learningu se liší například tím, že je nutné se účastnit v daný termín a hodinu, je nutné být přítomen před kamerou (i když třeba vypnutou) a poslouchat lektora a diskuzi zúčastněných lidí.

On-line školení nikdy nenahradí prezenční formu vzdělávání, nicméně je adekvátní náhradou v určitých situacích, typu:

  • krizový stav, karanténa
  • práce na home office
  • dlouhodobá nemoc
  • časová  i finanční úspora

Nevýhodou je omezený sociální kontakt s účastníky, kteří jsou zpravidla na zrcadlových pozicích (při otevřených školeních) a nemožnost s nimi sdílet neformální zkušenosti při pauzách, diskuzích. On-line prostředí samozřejmě umožňuje diskuzi prostřednictvím mikrofonů či písemné chatování jak s ostatními účastníky, tak s lektorem, nicméně velmi záleží na komunikačních dovednostech lektora, který musí být schopen aktivně vytvářet vhodnou atmosféru.

Příprava na školení

  1. Materiální a technické zajištění (NTB, mikrofon, kamera, internet, Wi-Fi)
  2. Výběr platformy pro on-line školení
  3. Proškolení uživatelů - simulace předem 
  4. Určení odpovědného zaměstnance za on-line školení (IT technik), pomáhá všem zaměstnancům při problémech s připojením, komunikuje s lektory.
  5. Vyhodnocení školení a náprava nedostatků

Jak prakticky postupovat?

Určete zvláštní místnosti pro školení

Je nevhodné on-line školení absolvovat v místnosti s dalšími kolegy, kteří se školení neúčastní. Připravíme si tedy místnost určenou pro tento druh výuky – klid, dobré připojení na internet, kvalitní počítač v ideálním případě s kamerou, mikrofonem a reproduktory. Zajistit soukromí a nerušení v průběhu školení.

Proveďte test

S dostatečným předstihem vyzkoušíme a otestujeme on-line prostředí (vybraný zaměstnanec, účastník školení, personální oddělení). Neúspěch zejména při první zkušeností s on-line školením může účastníka i celou organizaci negativně ovlivnit a odradit od dalších on-line aktivit.

Plánujte

On-line školení je vhodné pouze pro motivované zaměstnance a ty, kteří se on-line školení účastnit CHTĚJÍ. Je vhodné začít s důkladnou interní komunikací, vysvětlením potřeby, zaškolením a pilotním otestováním streamu (na zkoušku). Individuální přístup k méně "IT zkušeným" zaměstnancům je stěžejní.

Realizujte

Při realizaci školení se nebojte aktivně zapojovat do výuky. Posílejte či pokládejte dotazy, reagujte emotikony, diskutujte prostřednictvím chatu či mikrofonu. Buďte ostatním příkladem.

Vyhodnocujte

Zejména první zkušenosti s on-line školení je vhodné hodnotit i ústně s odpovědnou osobu. Výstupy hodnocení je nutné porovnávat a navrhovat konkrétní opatření k nápravě.

- Lucie Kratochvílová