Jak budovat města?

Jak budovat města?

26. 12. 2021Strategie

Jak budovat města – místa, která zaručují vysokou kvalitu života pro všechny – je klíčové téma současné doby. Každý z nás má na kvalitu života jiné nároky, je to věc osobních preferencí, často velmi protichůdných. Dnešní město musí být dobrým místem pro život dětí, mladých lidí, rodin i starší generace. Musí umožňovat práci architektům, kreativcům, vytvářet podmínky pro zakládání nových start-upů, zároveň disponovat dostupnou prací ve službách, obchodu, výrobě i v řemeslech.

V roce 2017, po více než 20 letech práce pro česká a moravská města, jsme založili projekt Obce v datech, jehož cílem je dlouhodobě sledovat trendy vývoje obcí. Trendy, které jsou založeny na datech, objektivních skutečnostech. Index kvality života, jehož čtvrtý ročník máme za sebou, nastavuje zrcadlo a vyvolává diskuzi. I to je naším cílem. Bez diskuzí, argumentace a vnímání reality není dnes pokrok možný. Doba si žádá širší participaci všech skupin, ideálně pokud je založena na stejném poznání.

Jak tedy budovat lepší města?

Nemusí se jednat vždy o velkou vizi, disruptivní technologické řešení, superinovativní přístup nebo přelomový strategický plán. Často jediné, co potřebujeme, jsou nadšení obyvatelé, více lidskosti, systémového přístupu a běžné každodenní práce.

Níže uvádíme jen několik vybraných doporučení, která v diskuzích často nezaznívají, ale která (z našeho pohledu) mají velký dopad:

 1. Buďte chytří, ne ale „smart“

Smart cities je nadužívaný pojem. Jaké je antonymum? Hloupá města? V zajetí technologického pokroku a možnosti „big dat“ jsme se přestali soustředit na každodenní kvalitu života. Buďte chytří a zaměřte se na „small data“, tedy data, která přímo zasahují do problému a mají přímý dopad na jednotlivce či skupiny obyvatel.

 1. Pracujte s mapami

Chceme, aby obyvatelé věděli o svém městě vše. Aby chodili ven a procházeli místa, která v sobě skrývají historii, příběhy, krásu a zajímali se o budoucí rozvoj. V dnešní době, kdy má každý přístup k internetu, lze vše skvěle zobrazit na mapových podkladech. A budete se divit, jaký podíl starší generace bude tyto stránky navštěvovat.

 1. Nebojte se diverzity

Roste podíl cizinců a národnostních menšin. Rozmanitost města, ve všech rovinách, za podmínky dodržování vzájemné bezpečnosti je cesta, která vytváří předpoklady pro ekonomický i kulturní rozmach. Nebojte se toho.

 1. Opravujte staré

Staré stavby, které dosloužily svému účelu, mohou najít nové využití.  Místo buldozerů hledejte příležitosti pro nová využití. I brutalistní má své kouzlo a může se znovu stát místem setkávání nebo centrem dění.

 1. Inspirujte svým příkladem

Město by se mělo stát „prací první volby“ pro nastupující generaci. Lákejte mladé, otevřeně podporujte úspěšné v tom, aby pracovali pro město. Dávejte lidem výzvy. Volnost, kreativita a prospěšnost jsou faktory, které dnes lákají stejně jako výše platu.

 1. Pracujte na svém obrazu

Všichni známe obsah diskuzí na facebookových profilech. Nenechte se tím však odradit. Je potřeba pozitivní věci komunikovat jak směrem ke svým obyvatelům, tak i k dalším cílovým skupinám vně město, které chceme oslovit. Uvědomte si, že naprostá většina občanů nemá čas reagovat na internetové trolly. Jejich život má jiné priority. A na tyto občany je potřeba cílit.

 1. Myslete na všechny věkové skupiny

Zejména při strategickém plánování je potřeba myslet na to, že každá věková skupina má své potřeby, a město, aby bylo dobrým místem pro život, musí na tyto potřeby reagovat. Ať už se jedná o bytovou politiku, kulturu, školství, sport nebo o sociální služby.

 1. Neřiďte rozpočet města jako svůj vlastní

Správa veřejných a osobních financí se řídí rozdílnými pravidly. Rozvoj města nelze financovat jen z úspor nebo dotací. Rozumná a udržitelná investiční politika vyžaduje úvěrové financování. Zejména v dobách, kdy jsou úrokové sazby pro veřejné instituce nízké. Pokud město nebude investovat do potřebných věcí, ztratí o ně lidé, kteří zvažují, kde bydlet, zájem. Přístup, který většina populace aplikuje při řízení rodinných financí (investice z úspor), totiž nemůže stačit.

 1. Tiskněte v novém designu

Tištěným novinám a bulletinům neodzvonilo. Internetové zpravodajství má obrovskou výhodu v rychlosti a dosahu, tištěná média zase ve vizuálním čtení. Pokud bude místní zpravodaj obsahově hodnotný, v krásném vyhotovení, každý si ho nechá a opakovaně se k němu bude vracet.

 1. Podporujte participaci

Mějte důvěru ve své obyvatele. Předpokládejte, že jim také záleží na místě, ve kterém žijí. Sdílejte s nimi své vize, diskutujte, učte se. Čím upřímněji to budete dělat, tím větší hodnotu od nich získáte.

 1. Umějte říci „ne“

Participace však má své limity. Demokracie je založena na jistých pravidlech a ty se musí respektovat. Pokud je třeba rozhodnout, udělejte to bez ohledu na to, že některá zájmová skupina může být hlasitě proti. Neschopnost rozhodování negativně ovlivňuje vztahy nejen mezi vedením města a občany, ale i mezi jednotlivými občanskými skupinami.

 1. Kde je rušno, je i život

Při mnohých diskuzích s občany se setkáváme s názorem, že hluk bavících se lidí jim vadí. Jistě existuje určitá mez, na druhou stranu zábava ke městu patří. Většina lidí ráda chodí na místo, kde jsou i ostatní. Čím více jich venku je, tím více jich tam přijde. A v živém městě chtějí dnešní lidé bydlet.

 1. Byznys na prvním místě

Hlavním důvodem, proč se dnes mladí lidé stěhují, je dostupnost kvalifikované, dobře placené práce. Města dnes musí spoluvytvářet příležitosti pro podporu tradičního i nového podnikání, propojovat školy s praxí a starat se o to, aby jeho obyvatelé byli na trhu práce úspěšní. Větší kupní síla lidí vytváří zpětně nové pracovní příležitosti.

 1. Graffiti do města patří

Každé město má svou duši. Ta je zakotvena ve výstavních místech, náměstích, ale i v zákoutích a nevyužitých plochách. Nebojujte proti graffiti ve městě, podporujte je. Vymezte nevyužívané plochy a motivujte pouliční umělce, aby těmto plochám vdechli nový život.

 1. Sdružujte se

Ať se jedná o farmařské trhy, food caravany, taneční místa v parku nebo o dnes tak populární co-workingové prostory, cíl je jeden. Sdružovat lidi. Společná místa vytvářejí radost, obchod, nové nápady. Zvyšují spokojenost lidí. Koneckonců dnešní trend zmenšujícího se bydlení žene lidi ven.

Podobných příkladů by se dala najít celá řada. Co je však spojuje, je prostá obyčejnost. Správná kombinace citlivých opatření může mít v praxi veliký dopad, často větší než velké projekty (investice). Při jedné debatě s vedením města, kde je kvalita života objektivně nízká, navrhovalo jeho vedení výstavbu nového aquaparku jako řešení celkově tíživé situace. Mělo pocit, že taková investice vytáhne obyvatele z domovů, a zvýší tím jejich spokojenost. Náš pohled by zcela odlišný. Viděli jsme cestu v sérii malých intervencí směřujících k podpoře občanské společnosti a spolkových aktivit.  Ono koneckonců není třeba objevovat kolo. Recepty na úspěšný rozvoj měst (i těch, která trpí specifickými problémy) leží všude kolem nás. Stačí se jen rozhlédnout, inspirovat se a správně tato řešení adaptovat.

- Jan Havránek