Index kvality života

2017 / Obce v datech
Havranek

Jaké město v ČR má nejvyšší kvalitu života? Není vyšší materiální úroveň vykoupená horší dostupností bydlení a špatným životním prostředím? Existují lokality, kde se koncentrují problémy?

Lidé se o tom, kde budou žít, rozhodují obvykle několikrát za život. Chtějí mít zdravý, materiálně plnohodnotný život v kulturním, společensky příznivém a bezpečném prostředí, které je profesionálně spravované. Cestou je žít tam, kde tyto hodnoty jsou optimální, nebo požadovat zlepšení od stávající samosprávy.

Cíl projektu

Cílem je připravit obce na rozhodování na bázi DAT, poskyntout  jim zrcadlo a ukázat, jak si stojí v porovnání s ostatními. Chceme přispět k lepšímu rozhodování lidí o tom, kde se usadit. 

Kvalitu života porovnáváme v 205 obcí s rozšířenou působností a Praze. Data pro porovnání získáváme automatizovaným robotickým vytěžováním Big Dat a ve spolupráci s veřejnými institucemi a dalšími subjekty. Výpočet indexů je založen na přístupech OECD a OSN k porovnávání kvality života a dalších matematicko-statistických nástrojích. 

Naše role

Naše role, společně s dalším parterem, spočívala v metodickém vedení celého projektu, zejména v nastavení úvodné filozofie a metodiky výpočtu Indexu kvality života. Rozhodování o zařazení jednotlivých indexů, volba způsobu záskání a zpracování dat, datová interpretace, apod.

Významná pozornost se věnovala i testování průběžných výsledků s fokusní skupinou pilotně zapojených partnerských obcí, zejména s ohledem propojení výsledků Indexu se strategických plánováním.

 

"Možnost stát u zrodu projektu, který se klade za cíl zlepšit strategické rozhodování ve veřejném sektoru, byla pro nás velká výzva. Jak z hlediska odborného, tak z hlediska lidského. Uvědomovali jsme si, že některá města prostě nedopadnou dobře a že díky velkému mediálnímu dopadu to může být nepříjemné. A právě v tom jsme viděli velký potenciál, dokázat problémy pojmenovat, objektivně a zároveň nabízet řešení".

Jan Havránek 
ředitel AQE advisors, a.s

Závěr

V roce 2019 byl projekt Obce v datech byl zmíněn ve více než 200ti různých příspěvcích a v 5ti televizních reportážích  v hlavním vysílacím čase. Do projektu je aktivně zapojených 59 obcí, data využívají pro své rozhodování 2 krajské úřady. Webové stránky navštívilo za posledních 12 měsíců více jak 100 tisíc unikátních uživatelů. Projekt byl představen na 140 seminářích, kterých se účastnilo více jak 2.500 osob.

„Město Slavkov u Brna žije svými problémy a není vždy jednoduché od nich odhlédnout a vnímat je v širších souvislostech. Přestože si mnoho problematických i pozitivních aspektů života v našem městě můžeme uvědomovat, je důležité opírat se při rozhodování – ať už v jednotlivostech či nastavování strategického směru - o fakta a jasně definované ukazatele. Analýzy a srovnávací indexy cílené na konkrétní obce jsou velmi cenné nejen pro konkrétní město a jeho zástupce, ale zejména pro rozvoj měst v širším hledisku. Město Slavkov u Brna se do této kooperace hrdě zapojuje a rádo sdílí své zkušenosti.“

Michal Boudný
starosta Slavkov u Brna