Dotace EU

2008 - 2017 / statutární město Havířov
Havranek

Statutární město Havířov není klasickým městem s dlouholetou historií a tradicí. Jeho vznik v roce 1955 je spojen s rozvojem hornictví po druhé světové válce v oblasti severovýchodní Moravy. Správní obvod města Havířova leží na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín.

Město chtělo dále pracovat na svém obrazu a jeho snahou bylo stát se dynamicky se rozvíjejícím a udržovaným městem plným zeleně, kvalitního bydlení, bohatou nabídkou služeb, kulturního a sportovního zázemím, poskytující dobré podmínky pro život obyvatel.

Cíl projektu

Přibližně 720 miliard korun mohlo  být v programovacím období 2007 – 2013 poskytnuto formou dotací z fondů Evropské unie různým subjektům na území ČR.

Zadání byl jasné, připravit novou strategii, která bude ostavena na dlouhodobých pilířích rozvoje města, v těsné vazbě s možností čerpání dotací z fondů EU.

Naše role

V těsné součinnosti s městem, za aktivní podpory jeho vedení jsme se zaměřili jsme se zejména na:

  • zpracování strategického plánu rozvoje
  • vytvoření vnitřního integrovaného systému projektů
  • tvorbu akčního plánu strategie
  • poradenství při podávání žádostí o finanční podporu
  • implementaci úspěšných projektů z různých dotačních titulů

Za celou dobu 10ti leté spolupráce jsme připravili:

  • 4 strategické dokumenty
  • více jak 50 úspěšných projektů
  • 8.000+ stran příloh
  • 2.500+ pracovních jednání

A to vše s výsledkem zajištění přes 1mld. KČ.

"Město Havířov se na dlouho dobu stalo naším hlavním klientem. Nic z výše uvedeného by nebylo možné bet skvělého operativního týmu pracovníků magistrátu, kteří nás opakovaně překvapovali svou odborností, manažerským i lidským přístupem"

Mgr. Lucie Kratochvílová
manažer
 

Závěr

 

 

Havířov byl dříve úzce spojován s hornictvím, nebyl nikdy tradičně vyhledáván turisty ani nesloužil jako vyhledávané místo k životu. Identita města se za poslední roky výrazně proměnila.  

Svými zájmy v oblasti zlepšování životního prostředí Havířov dostal nálepku „města zeleně“ a stává se jedním z nejlepších prostředí pro bydlení z celé ostravské aglomerace.

„V roce 2007 nikdo moc nevěděl, jak připravit projekt, jak ho úspěšně administrovat. To, že jsme svěřili celou oblast do rukou našeho partnera – AQ advisors,, bylo stejně důležité rozhodnutí, jako že jsme se tomu začaly systémově věnovat.

Mimo mnoho investičních projektů osobně oceňuji řadu transformačních neinvestičních projektů, které město posunuly k profesionálnímu úřadu.“

Ing. Ladislav Nedorost
vedoucí oddělení evropských fondů
statutární město Havířov