Bezpapírová kancelář 2.0

Bezpapírová kancelář 2.0

31. 3. 2022Publicita

  

 

Bezpapírová kancelář 2.0

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024842

Projekt Bezpapírová kancelář 2.0 realizuje společnost INSIO software s.r.o. ve spolupráci s naší společností AQE advisors, a.s., jako partnerem projektu.

Projekt má za cíl rozvinout stávající platformu INSIO software
o nové funkcionality, které povedou ke zvýšení uživatelské přívětivosti při práci se softwarem, ke zvýšení efektivity práce uživatelů INSIO platformy umožněním automatizace procesů, integrací s aplikacemi 3. stran a podporou minimalizaci oběhu fyzických dokumentů.

Projekt řeší nedostatečné nástroje pro zavedení bezpapírové kanceláře, vytvoření podmínek pro fungování firem v režimu home office, různé úrovně technologických řešení, možnost On-line generování klientské instance, snížení nákladů na tisk a kancelářskou techniku, zabezpečení dat a také urychlení schvalovacích procesů v organizaci.

Hlavním výstupem projektu bude software (Bezpapírová kancelář 2.0), který bude poskytovat klíčové funkcionality systému nejen ve webové platformě, ale i v mobilní aplikaci tak, aby veškeré informace byly dostupné online, rychle v reálném čase a z jakéhokoli místa a zároveň byla usnadněna výměna informací mezi subjekty včetně usnadnění kontroly kvality odvedené práce.

Projekt je realizován v období 01. 03. 2021 – 31. 12. 2022.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora z EU.