Akreditované vzdělávání úředníků v praxi

Akreditované vzdělávání úředníků v praxi

9. 5. 2023Metodologie

Vzdělávání úředníků ve veřejné správě je klíčovou součástí modernizace a digitalizace veřejné správy. S rozvojem informačních technologií se na úřadech v České republice stále častěji uplatňuje e-learning jako forma vzdělávání, která je rychlá, flexibilní a může ušetřit rozpočet úřadu. Nicméně podle našeho průzkumu slouží e-learning pouze k formálnímu naplňování akreditovaného vzdělávání, neplní podmínky moderních a trendy přístupů ke vzdělávání a výsledky školení jsou často nedostatečné.

Příběh úřednice nabízející čokoládu kolegovi z oddělení IT, který za ni a za ostatní kolegy na úřadě hromadně dělá testy v e-learningu, jež mají úředníci povinné dle zákona o úřednících, není výjimkou. Kolega z IT vygeneruje hotové certifikáty, pošle jim je e-mailem, aniž by se oni sami kdy do e-learningu přihlásili, prošli kurzem a splnili závěrečný test. Postupně se mu hromadí vína, čokolády a drobné dárkové předměty téměř od všech osob na úřadě. Hlavní cíl byl ale splněn! Všichni mají certifikát i akreditaci, všichni mají tzv. čárku, že se školí, rozpočet města utrpěl minimální ztráty. Takto v praxi funguje e-learningové vzdělávání na nejednom úřadě v Česku.

E-learning může být přitažlivý svou snadnou dostupností a možností se vzdělávat vlastním tempem. Základní problém českého e-learningu akreditovaného pro úředníky však spočívá v tom, že tato forma vzdělávání se často soustředí pouze na formální aspekty učení, jako jsou testy, zkoušky a zpoplatněné generování certifikátů, a nevěnuje se dostatečně praktickému učení a rozvoji tolik potřebných dovedností a znalostí, které jsou v oblasti veřejné správy zásadní. Úředníci potřebují efektivní vzdělávací metody, které budou zohledňovat nejen teoretické znalosti, ale také praktické zkušenosti, sdílení znalostí a návody na řešení konkrétních situací. Tento nedostatek interakce a spolupráce může vést k tomu, že úředníci nebudou schopni efektivně používat své nové znalosti a dovednosti v praxi, úřad bude stagnovat, znalostní nůžky se budou rozevírat a úroveň našich úředníků bude rapidně klesat.

Podle našeho průzkumu jsou úředníci více spokojeni s tradičními formami vzdělávání, jako jsou prezenční kurzy, workshopy a výjezdní semináře, protože umožňují lepší interakci a spolupráci s ostatními účastníky a lektory. Tyto formy vzdělávání jim umožňují diskutovat a sdílet, což vede k lepšímu porozumění a využití nových znalostí a dovedností.

Nejlepší řešení pro realizaci vzdělávání úředníků je:

  1. Zajistit si aktuální analýzu vzdělávacích potřeb u svých zaměstnanců.
  2. Na základě analýzy definovat společné vzdělávací programy, které uspořádáme tzv. in house.
  3. Individuální vzdělávání řešit prostřednictvím otevřených kurzů.
  4. Moderní e-learning využívat pouze jako doplněk k prezenčnímu vzdělávání či výjimečně a poměrově k prezenčním kurzům.
  5. Aktivně řešit manažerskou akademii u vedoucích zaměstnanců.
  6. Mít vytvořenu personální strategii svého úřadu včetně aktuálního akčního plánu a nastavených indikátorů.
  7. Zrealizovat assesment centrum, development centrum a sestavit kompetenční model každého úředníka i vedoucího.
  8. Na základě kompetenčního modelu pak společně definovat soubor vzdělávání pro osobní rozvoj.

Každý tento krok Vám podrobně představíme v následujících článcích aqeacademy. Ukážeme Vám, jak správně udělat analýzu, jak vybrat relevantní kurzy, jak si vést evidenci vzdělávání, jak pracovat se systémem nástupnictví na úřadě a jak správně rozvíjet vedoucí a manažery úřadu.

- Lucie Kratochvílová