Strategický plán rozvoje města

2021 /
Havranek

Ruku na srdce, kolikrát jste dlouhou vzdálenost vyjádřili přirovnáním cestě do Aše? A kolikrát jste tam byli? Jedná se o město s nejkratším názvem, začíná jím abecední seznam českých měst a ostatně i naše republika ze západu. Tak nečekejte, Aš naprší a uschne, a vydejte se tam s námi.

Cíl projektu

Strategický plán rozvoje města je klíčový dokument, který určuje směr, kterým se chce město v následujících letech ubírat. Jedná se o dlouhodobý plán, který spojuje představu vedení města a přání obyvatel s kapacitami úřadu a finančními možnostmi rozpočtu. Plán tedy slouží všem aktérům života ve městě. Ale jak to udělat, aby nezapadl do šuplíku?

Hlavním cílem projektu bylo stanovit směr rozvoje města a vytvořit jeho koncepci na období 2021–2030. Mezi hlavní úkoly, které musel realizační tým řešit, patřilo:

  • analyzování situace města,
  • řízení participace obyvatel (o které jsme psali již dříve) a řízení pracovních skupin,
  • vytyčení vize a identifikace klíčových oblastí,
  • vytvoření zásobníku projektů a akčního plánu,
  • vytvoření jazykově čtivého a graficky přehledného dokumentu.

Naše role

Při naší práci jsme postupovali reverzním způsobem. Nechtěli jsme vytvářet rozsáhlé analýzy a poté udělat tlustou čáru a vytvořit návrhovou část. Proto jsme nejprve identifikovali se zástupci města vizi neboli jak chceme, aby Aš vypadala v roce 2030. Určili jsme si hlavní oblasti, které je k dosažení vize potřeba řešit. Dané oblasti jsme podrobili datové analýze a ověřili jsme si vhodnost jejich zvolení a případně jsme je rozšířili.  Hlavní oblasti pro nás jsou: občané, veřejný prostor a město, vzdělávání, příležitosti místní ekonomiky, příroda, cestovní ruch a otevřený úřad.

Každé z hlavních témat zahrnuje další dílčí podtémata, ke kterým jsme hledali shodný anebo co nejvíce podobný postoj občanů, vedení města a odborné veřejnosti. Pravidelně jsme postup naší práce konzultovali s řídicí skupinou a pravidelně jsme o pokroku práce informovali i občany.

Protože jsme nechtěli vytvořit jen těžko pochopitelnou strategii, uchopili jsme její tvorbu citlivě, abychom vytvořili čtivý až hravý dokument. Lingvistická hra s názvy proměnila naše cíle například na „do města vyrAš“, „svého souseda si vAš“ apod. Ke každému z cílů jsme vypracovali ideovou myšlenku jednoho klíčového projektu, který při realizaci výrazně ovlivní život ve městě.  Ke stanovení dalších projektů jsme pracovali jak se zásobníkem města, tak i s nápady obyvatel, které jsme sbírali během tvorby strategie na participační platformě tadytomas.cz. Občané navrhli celkem 48 projektů, kterými se poté zabývaly dotčené odbory a ověřovala se jejich proveditelnost. Platforma zůstává v provozu i po dokončení strategického plánu a v následujícím roce bude skrze ni město Aš realizovat participativní rozpočet.

„Tvorba Strategického plánu rozvoje města Aše 2021–2030 byl projekt, který nás posunul ve všech směrech. Mimořádná byla i počáteční situace ovlivněna pandemií covid-19, kdy jsme s občany uskutečňovali veřejná setkání online. Díky dobré komunikaci vedení města, ochotě pracovníků úřadu, zapojení aktivních obyvatel a naší expertní práci tak vznikl plán, který pomůže městu nejen oživit ekonomickou aktivitu a turismus, ale i zatraktivnit jeho vzhled a propojit národnostní komunity. Mimo to jsme díky poznání Aše zjistili, že se nejedná o nejzápadnější město Česka! Zdravíme do Hranic!

Barbora Miturová
lezkyně a milovnice kávy

Závěr

Vytvořili jsme dokument, na který jsme v našem týmu hrdí. Je vytvořen spojením názorů mnoha aktérů, zástupců města, úřadu, podnikatelů, mládeže, dospělé populace a dalších. Díky tomu je dokument velmi originální, graficky jedinečný, čtivý a v dlouhodobém horizontu především reálný.