Koncepce sportu

2021 / Statutární město Olomouc
Havranek

Máme rádi výzvy a co je větší výzva než definovat směr, jakým se vydá atraktivní moravské město. Olomouc je zdravá a aktivní metropole, tak zní vize šestého největšího města v České republice v oblasti sportu a pohybu. Jsme rádi, že jsme mohli být u jejího vzniku.

Cíl projektu

Dynamicky se mění pohled na budoucnost sportu. Moderní města dávno nestojí jen v pozici realizátora sportovní infrastruktury. Pokud chtějí uspět, záběr je komplexnější. Stejně tak i náš pohled, je i díky inspiraci ze zahraničí, zaměřen na podporu a motivaci k volnočasového pohybu.

Ze zjištěných analýz vyplynuly dva klíčové trendy. První je snížená pohybová aktivita (nejen v Olomouci, ale i v ČR obecně pouze 22 % dospívajících vykonává doporučené množství pohybové aktivity tj. 60 minut za den), druhým pak vzrůstající míra sedavého chování mladých (79 % dospívajících tráví svůj volný čas sledováním televize, sledováním multimediálního obsahu apod.)

Ve městě funguje spojení pohybu a škol (většina základních a středních škol ve městě disponuje zařízením, materiálním vybavením a kvalifikovanými pedagogy). Díky dlouhodobé podpoře nemají obyvatelé ani problém najít volnočasovou infrastrukturu v okolí bydliště. Kolem 80 % dětí a dospívajících má v okolí svého bydliště místo, kde si mohou hrát (v souladu i s národními čísly).

Cílem naší práce bylo navrhnout postupy, které právě tyto změny budou reflektovat a pomůžou městu směřovat prostředky (více než 8 % rozpočtu města tj. cca 140 mil. Kč) účelně s ohledem na tyto zjištění.

Naše role

Plynule jsme navázali na analýzu sportu ve městě, kterou vytvořili členové Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého. Zodpovědnost jsme převzali v návrhu aktivit a cílů.  Očekávání byla vysoká, zástupci profesionálního sportu, spolky, rekreační sportovci, pedagogové, mladí. Ti všichni sportem ve městě žijí a aktivně posílali své návrhy. Výsledky naší práce jsme diskutovali v rámci několika interních fokusních skupin. Důraz jsme kladli na pochopení a celkové vyznění myšlenek koncepce.

Výsledek, jsou účelně nastavené sportovní programy, motivovaní obyvatelé, kvalitní projekty, funkční spolupráce s místními spolky. Dokument, který občany i veřejnou správu spojuje a není jen výčtem investičních projektů, jak to bohužel vidíme stále u některých měst.

Podobně jako ve sportu, je i náš dokument plný srovnání, čísel a motivace. Věříme, že se nám podařilo sestavit kvalitní tréninkový plán se, který pomůže Olomouci uspět.

Ondřej Krejčí
sportovec a regionalista