Zvýšení digitální úrovně AQE advisors

Zvýšení digitální úrovně AQE advisors

20. 4. 2023Publicita

           

Předmětem projektu je nákup služeb odborného poradenství v oblasti digitální transformace s cílem zvýšení digitální úrovně a konkurenceschopnosti podniku. 

Podstatou projektu je provést úplně první kroky pro digitální tranformaci společnosti AQE advisors, a.s. která bude prováděna na profesionální a odborných základech prostředictvím poradenství ke zvýšení digitální úrovně ve výše uvedených oblastech a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Projekt dále podpoří řešení hospodářských a sociálních následků krize způsobené epidemií COVID-19 a zvýší odolnosti společnosti vůči případným obdobným budoucím krizím.

Cílem projektu a jeho konktrétním výstupem je získat důležitou odbornou výstupní zprávu, která poslouží jako základ pro digitální tranformaci společnosti AQE advisors, a.s. Tato výstupní zpráva by měla být shrnutím provedených operací a zjištění. Měla by obsahovat identifikaci problematických oblastí společnosti, jejich analýzu a návrh řešení ke zvýšení digitální úrovně, zhodnocení dopadů a nákladů společnosti, doporučení postupu zavádění digitalizace a návrh dalších kroků, které by měli být dále podniknuty k digitální transformaci.

Konkrétně v oblastech:

  • nákup a prodej,
  • marketing a péče o zákazníky,
  • komunikace a vzdělávání zaměstnanců, 
  • datová integrace a analýza.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.