Jsou S.M.A.R.T. cíle "smart" ?

Jsou S.M.A.R.T. cíle "smart" ?

25. 5. 2020Strategie

Zlatá 80. léta přinesla mimo skvělé hudby i vznik tzv. SMART cílů. Chápu logiku i důvody pro její použití, přesto mě nepřestává udivovat urputnost státních autorit v prosazování S.M.A.R.T. cílů do všech rozvojových dokumentů veřejné správy.

Vede to často absurdním situacím, kdy pak strategické dokumenty jsou plné:

✅ vysadíme 156 stromů

✅ postavíme 651 parkovacích míst

✅ 🥴 uděláme 12 veřejných setkání s občany ....apod.

Není čas kriticky uvažovat o jiném způsobu stanovení cílů ve veřjené správě?

Klasický a srozumitelný postup stanovení cílů pomocí metody SMART předpokládá, že každýl cíl by měl být:

  • S – Specific (specifický) - cíl musí být definován přesně. Čím přesněji je definován, tím snadněji se bude plnit a hlavně, předejde se možným nedorozuměním. Co je zřejmé pro jednoho, nemusí být vůbec zřejmé pro druhého.
  • M – Measurable (měřitelný) - splnění cíle musí být možné změřit. Měřením se rozumí posouzení, do jaké míry bylo cíle dosaženo. Parametry měření by mělo být možné změřit exaktně (rozměry, váha, množství, vlastnosti, apod.).
  • A – Accepted (akceptovaný) - cíl musí být akceptovaný odpovědnou osobou. Bez akceptace, přijetí cíle za své, se vždy najde něco „zajímavějšího“ na práci.
  • R – Realistic (reálný) - cíl musí být reálný. Musí být možné ho splnit v reálném čase, musí být k dispozici příslušné nástroje a znalosti, apod. Nemá cenu stanovovat nedosažitelné cíle.
  • T – Timed (časově ohraničený) - cíl musí mít daný termín. Pokud není stanoven termín, splnění se bude odkládat „až bude čas“, což nebude nikdy.

Jenže jaká je praktická zkušenost? V rámci naší dlouholeté práce na mnoha koncepčních dokumentech se setkáváme s celou řadou S.M.A.R.T. cílů, které byly vytvořeny metodou TATB (tak, aby byly...). Fakticky se s nimi ale nijak nepracuje. Při bližší analýze důvodů zcela jednoznačně vyplývá, že důvod nepracování se SMART cíly spočívá přímo v jejich zadání. Ano, chceme budovat parkovací místa, ale skutečný počet je odvislý od tolika faktorů, které nedokážeme ovlivnit, že je zcela zbytečné vracet se k původním přepodkladům, apod.

Osobně SMART cíle považuji v dnešní době za vesměs nepoužitelné. Podmínky se mění natolik rychle, že se fakticky zcela účelově cíle (indikátory) tipují pohledem z okna. A protože se nikdy nikdo netrefí, stává se ze S.M.A.R.T. cílů jen šuplíková příloha.

Proto u nás se SMART cíly už nepracujeme. Pracujeme se závazky. S prohlášeními na úrovni VIZE a PRIORIT. Ty vyhodnocujeme a hledáme společně způsoby, jak dosáhnout co nejlepších výsledků.

Tento přístup je daleko méně stresující a lépe se komunikuje všem cílovým skupinám.

- Jan Havránek