Vizualizace oprav silnic v Jihomoravském kraji

2020 / Správa a údržba silnic JMK
Havranek

Správa a údržba silnic JMK zaměstnává skoro 700 pracovníků a ročně spravuje 3.840 km silnic. Jen za posledních 8 let bylo opraven nebo nově postaveno skoro 1.000 km komunikací. Přesto v povědomí obyvatel i regionálních politiků často převládá názor, že se opravuje silnic málo. Málokdo si ale dokáže představit rozsah práce na silnicích, který probíhá celoročně a kde opravy komunikací jsou pouze část náplně práce SUS JMK. 

Cíl projektu

Cílem projektu bylo na mapovém podkladě vizualizovat dokončené, právě realizované a plánované opravy silnic. Zároveň bylo důležité ukázat rozsah práce, otevřenost k inovacím, nový postupů a zaujmout stávající i nové zaměstnance organizace.

Naše role

Pro rychlou vizualizaci dat jsme nasadili naši platformu PinCity®, díky které jsem mohli v řádech dní vykreslit investiční akce na mapě. Zvolili jsme přístup, který umožňoval okamžitě reagovat na zadání klienta, bez složité implementace a specifického vývoje.

Častou chybou při implementaci je, že díky neustálému promýšlení detailů trvá implementace roky, s tím souvisí i exponenciálně rostoucí náklady. Náš opačný přístup umožnil spustit vizualizaci akcí hned a následně ladit detaily dle uživatelských referencí. Vyvarovali jsme se chybným rozhodnutím a zbytečným nákladům. 

 

 

"Byli jsme nadšeni z otevřeného přístupu a důvěry zákazníka, který pochopil přesně, co je dnes ve veřejné správě důležité. Tedy rychlost, jednoduchost, srozumitelnost a tlak na výsledek."

- Jan Havránek
garant projektu

"Chtěli jsem ukázat všem zájmovým skupinám, jak velký je objem práce, který děláme. Kolik akcí jsme za posledních 8 let dokončili. Jsem přesvědčen, že komunikaci a marketingu je potřeba věnovat stejnou pozornost, jako samotnému našemu poslání, za kterým jsme byli zřízeni."

- Zdeněk Komůrka
ředitel SUS JMK