Participace v Aši

2021 - 2022 / město Aš
Havranek

Aš, město s třinácti tisíci obyvateli, leží v Ašském výběžku blízko německých hranic. Dlouhodobě se město potýká s nízkou sounáležitostí i minimálním zájmem o obecní a krajské volby. To potvrzují i data společnosti Obce v datech, která monitoruje Index kvality života v 206 obcích s rozšířenou působností od roku 2018. Aš se tradičně umisťuje na posledních příčkách v celorepublikovém srovnání jak v rámci sounáležitosti, tak i občanského zapojení a zájmu o volby.

Cíl projektu

Město se rozhodlo zapojit své obyvatele do dění věcí veřejných. Naším cílem bylo proto navrhnout takové nástroje, které budou motivovat občany k zapojení se do plánování i rozhodování o projektech, které město zamýšlí realizovat.

Naše role

Dostat se blíže k občanům je obecný klíč každé městské komunikace, u participace to platí dvojnásob. Navrhli jsme proto ucellený mix komunikačních kanálů. Veškeré naše aktivity  jsme sdíleli jak online přes stránku TadytomAs.cz a facebookový profil města, tak i prostřednictvím vizuálně atraktivní grafiky, kterou jsme vytvořili přímo na míry města Aše. 

Připravili jsme velkoformátové grafiky na městské informační panely, které město Aš nově pořídilo pro přehlednou vizualizaci aktuálních témat. Neopomněli jsme tradiční médium, jakým je stále městský čtvrtletník. Občany jsme se snažili aktivizovat i reportáží v místní regionální televizi MVTV.

Participativní rozpočty se obecně těší čím dál větší oblibě u měst všech velikostí, o tom Ašském/našem psalo i krajské zpravodajství Idnes. 

Do participativního rozpočtu nakonec postoupilo pět projektů. Reportáž MVTV navržené projekty postupně představila. Vítězným projektem se stal Komunitní ovocný sad s piknikovými terasami. 

Vedle participativního rozpočtu jsme spustili i ideovou soutěž o návrh na konkrétní místo v Parku historie. Vytvořili jsme kompletní pravidla pro sběr i hodnocení. Tuto soutěž, která řeší konkrétní místo ve městě, bude vedení města pravidelně opakovat, proto ji pojmenovalo jako „Ašská místečka“. Přes 30 nápadů navrhli občané města Aše, strategická komise pak hlasováním rozhodla o vítězi. V roce 2023 by na místě v Parku historie mělo vzniknout hmatové planetárium, které bude sloužit nejen všem občanům, ale především i tělesně a zrakově postiženým. Vítězný projekt přibližuje další reportáž od MVTV.

Jaké bylo občanské zapojení?

Občanské návrhy v rámci připravované strategie města

  • 50+ návrhů
  • 6 zrealizovaných projektů 

Participativní rozpočet města Aše 2022

  • 5 proveditelných návrhů 
  • 4700 návštěv participativní platformy tadytomas.cz

Ideová soutěž pro Ašská místečka

  • 36 občanských návrhů v rámci Ideové soutěže Ašská místečka na realizaci místa v Parku historie

Zapojení občanů je vždy velmi unikátní dle města, v jakém chcete participovat. Ne vždy se všichni zapojí, ale o to ani nejde. Naším cílem je to, aby se mohl zapojit kdokoliv, kdo má zájem. V Aši se přes rozdílné formy participativního rozpočtu nejlépe osvědčil model, ve kterém občané navrhují využití konkrétního místa ve městě. Navrhli jsme tomuto procesu taková pravidla, aby se mohl opakovaně replikovat bez ohledu na řešené místo.

Barbora Šůstek Miturová
koordinátorka participace

Závěr

Aš je bezesporu nejvíce příhraniční oblasti, ve které jsme nastavovali celý systém participace. I přes demografické i ekonomické problémy, se kterými se město potýká, jako je odliv mladých i vzdělaných obyvatel, práce s nižší přidanou hodnotou často vykonávaná za hranicemi nebo i nižší podnikatelská aktivita a vyšší míra exekucí, se nám podařilo motivovat občany k zapojení se do rozvoje města ve kterém žijí. Aši přejeme hodně štěstí v dalších krocích k občanské společnosti a my už se těšíme na všechny  realizace v příštích letech. Zajímá vás také rozvoj Aše nebo právě možnosti rozvoje vašeho města?  Máme jednoduchou odpověď – PinCity.

Participativní rozpočet je jedním z nástrojů, díky kterému mohou občané rozhodovat o části městských financí. Zároveň tak mohou poukázat na potřebu zdánlivých drobností, které jim ve městě chybí. Velké investice nechme investičním oddělením. Participativní rozpočty jsou plné drobností a detailů, které zpříjemňují každodenní život na každém kroku!“ 

Stanislav Kříž
vedoucí Odboru regionálního rozvoje města Aš