Jak na rozpočet města v době COV19?

Jak na rozpočet města v době COV19?

17. 10. 2020Finance

Na přelomu měsíců září a října jsou zpravidla v plné míře práce na návrh rozpočtu na nový rozpočtový rok. V předcházejících létech byly v tuto dobu již nejméně měsíc známy nejdůležitější obecné informace, nutné pro zodpovědné sestavení návrhu rozpočtu municipality.

Z důvodu probíhající pandemie byly posunuty termíny pro schvalování návrhu státního rozpočtu posunuty o jeden měsíc. Ke všem těmto skutečnostem ovlivněných koronavirem přistoupilo další téma – zrušení superhrubé mzdy. Pro územní samosprávné celky tato skutečnost znamená, že by při rozdělování sdílených daní přišly o 18,4 mld. Kč.

Před propuknutím koronavirové krize na začátku roku 2020 byl předpoklad, že územní samosprávné celky získají z inkasa sdílených daní necelých 220 mld. Kč, zatím co poslední predikce ministerstva financí počítá s rozděleným inkasem pro municipality s cca 187 mld. Kč, což představuje propad o 15,09%. Tento propad byl ze strany státu kompenzován částkou 1250 Kč za každého občana evidovaného k 1. 1. 2020 územního samosprávného celku. Po připočítání kompenzace vychází propad na sdílených daních oproti počátku roku cca 7,25 %.

Návrh státního rozpočtu na rok 2021 počítá se 197,8 mld. Kč sdílených daní pro územní samosprávné celky. Navrhovaný rozpočet obsahuje hodnoty sdílených daní pro municipality o cca 6,3 % vyšší než predikce ministerstva financí na konci roku bez započítání kompenzačního bonusu. Pokud ale zahrneme do úvah i proplacený kompenzační bonus, budou sdílené daně oproti predikci na konci roku v propadu o cca 2,7 %.

Pro rok 2021 bude nejdůležitější počítat s rozumnou rezervou na příjmové straně rozpočtu, důsledně sledovat vývoj ekonomiky ovlivněný koronavirovou krizí a pružně reagovat na nastalé změny. Je důležité schválit jak reálný rozpočet, tak ale zejména rozpočtovými opatřeními upravovat rozpočet tak, aby nedošlo k ohrožení hospodaření.

- Jan Obrovský