AQE 97

AQE 97

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012624

Projekt je zaměřený na rozvoj odborných znalostí a dovedností pracovníků společnosti. Tento rozvoj se uskuteční zajištěním potřebným školením či kurzy, jejichž cílem bude zvýšit odbornost jednotlivých zaměstnanců. Pracovníci tímto zvýší svůj odborný potenciál, který je nezbytný pro trh práce z důvodů technologických pokroků. Příčinou realizací projektu je také důvod, že je malý zájem zaměstnanců se dále vzdělávat a zvyšovat svou kvalifikaci. Doba realizace projektu je od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.

Cílem projektu je zvýšení úrovně znalostí, dovedností a klíčových kompetencí pracovníků. Cílem je také pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám v dnešní pokročilé době. Pomocí školení v určitých oblastech se zvýší efektivita práce a docílí se průběžného rozšiřování podnikání společnosti.

Výstupem projektu bude celkové výšení znalostí a dovedností zaměstnanců. Zaměstnanci dosáhnou požadovaných znalostí pomocí školení a kurzů, zvýší se jejich odborné vzdělaní a kvalifikace, pracovní dovednosti a sladí se kvalifikační úroveň pracovní síly s požadavky trhu práce.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.