Aplikace - Obce v datech, s.r.o.

Aplikace - Obce v datech, s.r.o.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020212

Projekt Aplikace – Obce v datech, s.r.o. navazuje na již zrealizovaný projekt Proof of Concept (byl podpořen z OPPIK). Projekt realizuje Obce v datech, s.r.o. ve spolupráci s naší společností AQE advisors, a.s., jako partnerem projektu.

V rámci současného projektu dojde k vývoji jednotlivých komponent a jejich integrace do funkčního prototypu softwarového nástroje vydefinovaného na základě průběžných závěrů z rozpracovaného Proof of Conceptu. Tento nástroj bude rozvíjet a optimalizovat současné produkty společnosti Obce v datech a umožní vývoj nových produktů napomáhajících využívání dat v prostředí veřejné správy. Projekt je realizován v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2021.

Projekt řeší problém nedostatečného využívání dat ve veřejné správě v EU. Kdy společnost Obce v datech začínala svou činnost s myšlenkou, že je třeba nastavit obcím datové zrcadlo tak, aby bylo možné lépe zaměřit strategické plánování a rozhodování. V prvotní fázi byl sestaven Index kvality života, který porovnal 206 obcí v ČR. Jednalo se o první porovnání v České republice, které nebylo založeno na dotazníkových a výběrových šetřeních, ale na objektivních datech. Datová základna je pro všechny obce stejná, a proto je takovéto rozsáhlé porovnání možné. V rámci porovnávání jsou data získávána zejména automatizovaným vytěžováním a spoluprací s veřejnými institucemi. V současné době porovnávání narazilo na limity sběru dat. Projekt tedy řeší také problém sběru dat, kdy společnost narazila na vlastní technologické limity.

Díky realizaci projektu dojde k rozšíření datového záběru společnosti o principy internetu věcí, rozšíření objemu dat, prohloubí se spolupráce s výzkumnými organizacemi a celkově tak zvýší konkurenceschopnost společnosti.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora z EU.