academy HUB - školící prostory

2019 / interní projekt
Havranek

Není důležité výhradně to, co se učíte, záleží i s kým se učíte a kde se učíte.

Proto jsme vytvořili místo, které spojuje vše uvedené. Místo, kde jsou posluchači obklopeni příjemnou atmosférou a mohou se soustředit pouze na svůj rozvoj.

Cíl projektu

Vzdělání pracovníků ve veřejném sektoru se věnujeme od roku 2010. Za tu dobu jsme si uvědomili, že existují 3 faktory, které zásadně ovlivňují spokojenost účastníků:

  1. Skvělý lektor a aktuální téma
  2. Umístění a vybavení učeben
  3. Celková atmosféra a občerstevní

Ano, mohli jsme pokračovat, jak většina našich konkurentů a na školení si pronajímat hotelové posluchárny, třídy ve školách nebo podobné neosobní místnosti. Jenže tak nás to nebaví. Chceme, aby školení s námi bylo pro účastníky zážitek. Aby si pamatovali nejen nově nabyté znalosti, ale i pocit ze školení.

Proto jsme se rozhodli založit academy HUB. A kde jinde, než v Praze - Karlíně.

Karlín dnes představuje  záviděníhodnou koncentraci skvělých kaváren, kvalitních jídelen a náleven všeho druhu, navíc propletenou zelení. Přehledná čtvrť s pravoúhlou uliční sítí a plochým reliéfem je ideální místo pro odpočinek všeho druhu.

Naše role

Za návrhem a realizací designu stojí známý český architekt a designer Martin Hrdina. Jeho tvorba významně ovlivnila brněnskou kavárenskou scénu, kdy skvěle propojuje vnitřní prostor s uměním. 

A protože každá část interiéru je dělaná s citem, smyslem a na míru, od rozhodnutí o vybudování prostor do uvedení do provozu proběhl přesně 1 rok.

Mysleli jsme na větší i menší skupiny.

Detailům byla věnována velká pozornost.

A když máme i vlastní kavárnu, musí tomu odpovídat i občerstvení pro účastníky.

"Chceme být vzdělávací agenturou 1. volby pro veřejný sektor. Uvědomujeme si, že k tomu potřebujeme dlouhodobou systematickou práci. Práci, která nás baví a uspokojuje. Radost našich účastníků je pro nás největší odměna."

Lucie Kratochvílová
ředitelka AQE academy

Závěr

Už první měsíce fungování ukázaly, jak dobře náš koncept funguje. Vytvořili jsme společný úsilím místo, které je srdcem naší vzdělávací divize.

Proto budeme pokračovat, koncept academy HUB rozšíříme i do dalších měst. Vždy o řadu kroků před konkurencí.

Pár citací našich absoloventů:

  • "nejhezčí učebny, kde jsem byla..."
  • "už nikdy nepojedem jinam.."
  • "kdy otevřete stejný HUB v Ostravě? 
  • "jít k vám na kurz je zážitel po všech stranách..."

a stovky podobných potvrzují, že jsme udělali dobře.

neuvedený autor