Poradenství

Aktuality

07.09.2017
Jako každý rok poskytujeme možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na rok 2018 a také pro období 2019 a 2020.Můžete si tak snadno... více
17.07.2017
Uvádíme nový, zcela specifický kurz vedený naprostou špičkou v oboru!Lektrkou kurzu je JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně sená... více
14.10.2016
Vážení,Dovolujeme si Vám představit naše nové webové stránky http://www.aqeacademy.cz/ zaměřené na vzdělávání.Najdete zde kalendá... více

Řízení kvality

Organizace veřejného sektoru dlouhodobě usilují o efektivitu a nestálý rozvoj, kvality poskytovaných služeb. Poskytujeme komplexní služby při zavedení systémů řízení kvality poskytovaných služeb pomocí Modelu CAF a Modelu excelence EFQM v organizaci. Pomocí společných workshopů s vybranými zaměstnanci v týmu pro řízení kvality zabezpečíme poradenství při vypracování Sebehodnotící zprávy, Akčního plánu zlepšování, vypracování silných stránek a příležitostí ke zlepšování.

Organizace podstupující sebehodnocení podle Modelu excelence EFQM a obdobně podle Modelu CAF získávají mimo jiné:

  • Poskytování vysoce strukturované, na faktech založené metody pro identifikaci a vyhodnocení silných stránek organizace a oblastí pro zlepšení a periodické měření jejího vývoje.
  • Zlepšení vývoje strategie organizace a jejích plánů činností.
  • Vytvoření společného jazyka a koncepčního rámce pro způsob, jakým management řídí a zlepšuje procesy organizace.
  • Vzdělávání lidí ve společnosti v Základních koncepcích excelence a s pochopením vazby na jejich odpovědnosti. Rozvíjení manažerských dovedností pracovníků.
  • Zapojování pracovníků na všech úrovních a ve všech organizačních složkách do procesu zlepšování.
  • Komplexní hodnocení organizace.
  • Identifikace a podpora sdílení příkladů dobré praxe uvnitř organizace.