Poradenství

Aktuality

07.09.2017
Jako každý rok poskytujeme možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na rok 2018 a také pro období 2019 a 2020.Můžete si tak snadno... více
17.07.2017
Uvádíme nový, zcela specifický kurz vedený naprostou špičkou v oboru!Lektrkou kurzu je JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně sená... více
14.10.2016
Vážení,Dovolujeme si Vám představit naše nové webové stránky http://www.aqeacademy.cz/ zaměřené na vzdělávání.Najdete zde kalendá... více

Finanční řízení

Poradenství pro naše klienty v oblasti finančního řízení je zaměřeno na zefektivnění hospodaření, identifikaci možných úspor, zkvalitnění finančního plánování a řízení a čerpání finančních prostředků municipalit včetně jejich zřízených organizací.

Ekonomické informace mají vysokou cenu pro vedení organizace pouze v případě, jsou-li přesné, předvídatelné a transparentní. Poskytované služby zahrnují řešení kompletní problematiky v ekonomické sféře.

 • Řízení příspěvkových organizací zahrnuje posouzení a návrh změn v ekonomických vazbách mezi zřizovatelem a jím zřizovaných organizací. Důraz je zaměřen na finanční plánování a řízení příspěvkových organizací v návaznosti na plánovací dokumenty zřizovatele.
 • Ekonomické hodnocení (Rating) - hodnocení ekonomického zdraví municipality, které se provádí na základě krátkodobého a dlouhodobého ekonomického hodnocení. Vlastní metodiku ratingu organizací veřejného sektoru vyvíjíme od roku 1991.
 • Kontrola hospodaření municipalit a zřízených organizací vychází z analýzy a odhadu cash-flow a na základě časových řad porovnání plnění rozpočtu subjektu. Jedná se o významný podklad pro manažerské řízení organizace.
 • Optimalizace rozpočtového procesu se zaměřuje na urychlení sestavení a schválení rozpočtu a jeho zkvalitnění. Přechod z formálního rozpočtu na rozpočet manažerský.
 • Rozpočtový výhled vytvořený v úplné podrobnosti rozpočtu, s každoroční aktualizací na základě místního i celostátního vývoje ekonomiky.
 • Audit efektivnosti výdajů posouzuje způsob vynakládání rozpočtových výdajů municipalit a jejich organizací, ve vazbě na plnění principu účelného a efektivního hospodaření s veřejnými financemi.
 • Legislativa - vytváření a aktualizace stávajících směrnic z ekonomické oblasti, které při dodržování celostátně platných legislativních předpisů zohledňují místní podmínky a zvyklosti a zároveň přispívají ke zkvalitnění hospodaření územních samosprávných celků.
 • Softwarové produkty pro podporu finančního řízení
  • FISO - informační systém je určen k řízení veřejných finančních prostředků obcí, krajů a jimi zřízených příspěvkových organizací.
  • Klikací rozpočet - nástroj pro zlepšení informovanosti občanů při nakládání s veřejnými finančními prostředky města a jeho zřizovaných organizací.