Poradenství

Aktuality

07.09.2017
Jako každý rok poskytujeme možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na rok 2018 a také pro období 2019 a 2020.Můžete si tak snadno... více
17.07.2017
Uvádíme nový, zcela specifický kurz vedený naprostou špičkou v oboru!Lektrkou kurzu je JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně sená... více
14.10.2016
Vážení,Dovolujeme si Vám představit naše nové webové stránky http://www.aqeacademy.cz/ zaměřené na vzdělávání.Najdete zde kalendá... více

Řízení lidských zdrojů

Smyslem a posláním veřejné správy v tom nejzákladnějším pojetí je především služba veřejnosti. K tomu, aby tato služba mohla být podávána v co nejlepší kvalitě, je potřeba mít výkonný aparát kvalitních zaměstnanců. Naše společnost disponuje týmem odborníků s dlouhodobou praxí v personálním řízení a proto jsme schopni Vám pomoci při dosažení Vašich cílů ve všech oblastech řízení lidských zdrojů.

  • Tvorba personální strategie - výchozí a klíčový dokument při řízení lidských zdrojů. Posoudíme stávající situace v oblasti personálního řízení, provedeme analýzu stávajících procesů a dokumentů, které úřad využívá pro tuto oblast řízení. Personální strategie je komplexní svým, jak rozsahem, tak návrhem implementace.
  • Manažerský audit poskytuje hlubší a nezávislý pohledu na úroveň potřebných personálních zdrojů, zejména na klíčových pozicích organizace a hledá nejúčinnějších cest k jejich dalšímu zdokonalení. Mimo posouzení klíčových kompetencí se hodnotí osobnost zaměstnance podle jeho dominantních vlastností s ohledem na organizační kulturu a jeho roli v realizačních týmech.
  • Zefektivnění procesu získávání zaměstnanců - klíčovými personální činnost, která zajišťuje kvalitu zaměstnanců vstupujících do organizace veřejné správy. Zaměřujeme na vyhodnocení optimální varianty výběru z vnitřních a vnějších zdrojů.
  • Zefektivnění/zavedení procesu adaptace zaměstnanců - implementujeme celý proces adaptace s využitím mentorů a e-learningové podpory. Koučujeme a vzděláváme mentory a garantujeme metodickou podporu pro zajištění procesu adaptace ve vaši organizaci.
  • Zavádíme efektivního modelu hodnocení zaměstnanců, včetně hodnocení 360°. Hodnocení zaměstnanců je jeden z nejvýznamnějších motivačních nástrojů. Je to zdroj informací pro zaměstnance i pro zaměstnavatele, přispívá k diferenciaci v odměňování. Upřednostňujeme metodu minimální administrativní zátěže vedoucích zaměstnanců.
  • Řízení na základě kompetencí vychází z přesvědčení, že lidé jsou pro firmu klíčoví a svými kompetencemi velkou měrou přispívají k úspěchu či neúspěchu úřadu při poskytování služeb. Zpracováváme kompetenční modely a ověřujeme míru naplnění klíčových kompetencí pomocí psychologické diagnostické metody.
  • Psychologie personálního řízení soustřeďuje poznatky z psychologie při obousměrném jednání „vedoucí zaměstnanec a zaměstnanec", a variantně „občan - úředník".