Poradenství

Aktuality

07.09.2017
Jako každý rok poskytujeme možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na rok 2018 a také pro období 2019 a 2020.Můžete si tak snadno... více
17.07.2017
Uvádíme nový, zcela specifický kurz vedený naprostou špičkou v oboru!Lektrkou kurzu je JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně sená... více
14.10.2016
Vážení,Dovolujeme si Vám představit naše nové webové stránky http://www.aqeacademy.cz/ zaměřené na vzdělávání.Najdete zde kalendá... více

Organizační řízení

Organizace veřejného sektoru usilují o efektivitu a kvalitu poskytovaných služeb. Toho lze dosáhnout jen intenzivní prací při splnění řady limitujících faktorů. Na základě našich mnohaletých zkušeností jsme schopni Vám pomoci při dosažení Vašich cílů.

  • Optimalizace organizační struktury je předpokladem pro správné fungování instituce. Při realizaci se zaměřujeme na soulad mezi formální a neformální organizační strukturou při dodržení principu procesně řízené organizace.
  • Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb. Správné zvolené řešení pro řízení výkonnosti přispívá k naplňování strategických cílů i k motivaci zaměstnanců.
  • Snižování administrativní zátěže. Hlavním cílem je prostřednictvím optimalizace administrativní zátěže snížit náklady spojené s plněním povinností vyplývajících z právních předpisů na municipální úrovni. Jedná se o vybrané každodenní životní situace občana/podnikatele/úředníka ve vztahu k úřadu. Snižování administrativní zátěže patří mezi dlouhodobé cíle EU a české vlády.
  • Nastavení systému řízení zřizovaných a zakládaných organizací. Transparentní, efektivní a kontrolovatelný systému řízení přináší vedle prokazatelných úspor i eliminaci nežádoucích manažerských selhání v jednotlivých organizacích.
  • Implementace projektového řízení prostřednictvím vytvoření metodiky projektového řízení a podpůrného informačního systému pro podporu řízení projektů. Cílem je zjednodušení a zefektivnění systému řízení rozvojových aktivit organizace a to již od fáze přípravy a správy strategických dokumentů.
  • Zlepšení vybraných procesů v rámci organizace - naším cílem a zároveň specializací je optimalizace procesů, kde dochází k nejčastějším neefektivnostem. Jedná se především o oblasti správy pohledávek, dotací z rozpočtu města, kraje, interních auditů, systémů řízení kvality, kontrolní činnosti.
  • Řízení agend/služeb se zaměřuje na komplexní zmapování stávající situace v oblasti zajišťovaných agend/služeb a na jejich následnou optimalizaci a nastavení pravidel pro jejich řízení. Disponujeme širokou datovou základnou pro potřeby porovnávání výkonnosti a uspořádání agend/služeb v rámci organizací uzemní samosprávy.
  • Forenzní audit vnímáme jako nástroj pro odhalování nestandardního jednání zaměstnanců na jednotlivých funkcích a pozicích a v jednotlivých odděleních. Zaměřujeme se především na odhalování nezákonného chování a chování, které vede k nehospodárnosti v nakládání s veřejnými prostředky.