Vzdělávání

Aktuality

07.09.2017
Jako každý rok poskytujeme možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na rok 2018 a také pro období 2019 a 2020.Můžete si tak snadno... více
17.07.2017
Uvádíme nový, zcela specifický kurz vedený naprostou špičkou v oboru!Lektrkou kurzu je JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně sená... více
14.10.2016
Vážení,Dovolujeme si Vám představit naše nové webové stránky http://www.aqeacademy.cz/ zaměřené na vzdělávání.Najdete zde kalendá... více

Aktivní politika zaměstnanosti

Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá uchazečům o zaměstnání na trhu práce získat zaměstnání nebo zvýšit jejich zaměstnatelnost.

Při realizaci zakázek klademe důraz na individuální přístup s důrazem na možnost rozvoje osobního potenciálu každého účastníka. Vnímáme specifické potřeby našich klientů a vytváříme jedinečná a efektivní řešení, které umožňují zajistit dlouhodobou a stabilní zaměstnanost.

Uchazečům o pracovní místo, zaměstnavatelům i zaměstnancům poskytujeme:

  • rekvalifikace - zaměřené na zvýšení kvalifikace a získání dalších dovedností, doplnění profesních znalostí, získání kvalifikace vedoucí k novému uplatnění na trhu práce,
  • poradenství - poskytování odborných poradenských služeb v oblasti pracovního uplatnění všem občanům, zejména uchazečům a zájemcům o zaměstnání, žákům a studentům škol a široké veřejnosti jako prevence nezaměstnanosti a aktivizace klientů, včetně poradenství pro volbu povolání,
  • bilanční a pracovní diagnostika - bilanční diagnostika jako jedna z metod speciálního poradenství hledá soulad mezi schopnostmi, vzdělávacího a pracovního potenciálu člověka a reálnosti uplatnění se na trhu práce,
  • podpora vytváření nových pracovních míst - zejména podpora zaměřená na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům s důrazem na nové formy zaměstnávání, podpora vytváření chráněných dílen a chráněných pracovišť,
  • podpora ohrožených pracovních míst - podpora formou rekvalifikace a podpora zaměřená na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům,
  • podpora vytváření pracovních míst pro sebezaměstnání - kurzy pro začínající podnikatele, rozvoj vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií pro podnikatele, podpora při zřízení a vybavení pracovního místa, včetně nákladů spojených s podnikáním,
  • doprovodná opatření na získání a udržení zaměstnanosti - podpora osob se závislými členy rodiny, doprava, ubytování a další doprovodné sociální aktivity umožňující začlenění na trh práce.