Vzdělávání

Aktuality

Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více
07.08.2018
Od července tohoto roku vzděláváme zaměstnance městského úřadu v Boskovicích. Vzdělávání probíhá v rámci projektu „Implementace st... více

Aktivní politika zaměstnanosti

Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá uchazečům o zaměstnání na trhu práce získat zaměstnání nebo zvýšit jejich zaměstnatelnost.

Při realizaci zakázek klademe důraz na individuální přístup s důrazem na možnost rozvoje osobního potenciálu každého účastníka. Vnímáme specifické potřeby našich klientů a vytváříme jedinečná a efektivní řešení, které umožňují zajistit dlouhodobou a stabilní zaměstnanost.

Uchazečům o pracovní místo, zaměstnavatelům i zaměstnancům poskytujeme:

  • rekvalifikace - zaměřené na zvýšení kvalifikace a získání dalších dovedností, doplnění profesních znalostí, získání kvalifikace vedoucí k novému uplatnění na trhu práce,
  • poradenství - poskytování odborných poradenských služeb v oblasti pracovního uplatnění všem občanům, zejména uchazečům a zájemcům o zaměstnání, žákům a studentům škol a široké veřejnosti jako prevence nezaměstnanosti a aktivizace klientů, včetně poradenství pro volbu povolání,
  • bilanční a pracovní diagnostika - bilanční diagnostika jako jedna z metod speciálního poradenství hledá soulad mezi schopnostmi, vzdělávacího a pracovního potenciálu člověka a reálnosti uplatnění se na trhu práce,
  • podpora vytváření nových pracovních míst - zejména podpora zaměřená na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům s důrazem na nové formy zaměstnávání, podpora vytváření chráněných dílen a chráněných pracovišť,
  • podpora ohrožených pracovních míst - podpora formou rekvalifikace a podpora zaměřená na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům,
  • podpora vytváření pracovních míst pro sebezaměstnání - kurzy pro začínající podnikatele, rozvoj vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií pro podnikatele, podpora při zřízení a vybavení pracovního místa, včetně nákladů spojených s podnikáním,
  • doprovodná opatření na získání a udržení zaměstnanosti - podpora osob se závislými členy rodiny, doprava, ubytování a další doprovodné sociální aktivity umožňující začlenění na trh práce.