Vzdělávání

Aktuality

Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více
07.08.2018
Od července tohoto roku vzděláváme zaměstnance městského úřadu v Boskovicích. Vzdělávání probíhá v rámci projektu „Implementace st... více

Vzdělávání

V dnešní dynamické době si moderní organizace uvědomují, že ke svému konkurenčnímu úspěchu potřebují kvalitní strategii. Nedílnou součástí takové strategie je její zajištění ze strany lidských zdrojů. Lidský kapitál je nejhodnotnější nicméně nejméně doceněný zdroj ekonomiky.

Správně nastavený systém vzdělávání zaměstnanců slouží jako nástroj zvyšování jejich výkonnosti, ale i spokojenosti, což má za následek zvyšování jejich motivace, kompetencí, znalostí a v neposlední řadě zvyšování hodnoty organizace jako celku.

Rozvoji lidských zdrojů včetně vzdělávání se věnujeme úspěšně již řadu led. Poskytujeme vzdělávací kurzy pro zaměstnance i vedoucí pracovníky prezenčně s možností navazujícího a doplňujícího e-learningu.

Proces komplexního vzdělávání zahrnuje:

  • provedení analýzy vzdělávacích potřeb organizace,
  • školení interních lektorů,
  • vytváření interních vzdělávacích kurzů,
  • vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím prezenčních kurzů a e-learningu,
  • vyhodnocování vzdělávání a zajištění zpětné vazby.

Prezenční vzdělávání je zajišťováno profesionálními interními lektory, kteří mají dostatek praktických zkušeností.