Vzdělávání

Aktuality

07.09.2017
Jako každý rok poskytujeme možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na rok 2018 a také pro období 2019 a 2020.Můžete si tak snadno... více
17.07.2017
Uvádíme nový, zcela specifický kurz vedený naprostou špičkou v oboru!Lektrkou kurzu je JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně sená... více
14.10.2016
Vážení,Dovolujeme si Vám představit naše nové webové stránky http://www.aqeacademy.cz/ zaměřené na vzdělávání.Najdete zde kalendá... více

Vzdělávání

V dnešní dynamické době si moderní organizace uvědomují, že ke svému konkurenčnímu úspěchu potřebují kvalitní strategii. Nedílnou součástí takové strategie je její zajištění ze strany lidských zdrojů. Lidský kapitál je nejhodnotnější nicméně nejméně doceněný zdroj ekonomiky.

Správně nastavený systém vzdělávání zaměstnanců slouží jako nástroj zvyšování jejich výkonnosti, ale i spokojenosti, což má za následek zvyšování jejich motivace, kompetencí, znalostí a v neposlední řadě zvyšování hodnoty organizace jako celku.

Rozvoji lidských zdrojů včetně vzdělávání se věnujeme úspěšně již řadu led. Poskytujeme vzdělávací kurzy pro zaměstnance i vedoucí pracovníky prezenčně s možností navazujícího a doplňujícího e-learningu.

Proces komplexního vzdělávání zahrnuje:

  • provedení analýzy vzdělávacích potřeb organizace,
  • školení interních lektorů,
  • vytváření interních vzdělávacích kurzů,
  • vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím prezenčních kurzů a e-learningu,
  • vyhodnocování vzdělávání a zajištění zpětné vazby.

Prezenční vzdělávání je zajišťováno profesionálními interními lektory, kteří mají dostatek praktických zkušeností.