Informační systémy

Aktuality

Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více
07.08.2018
Od července tohoto roku vzděláváme zaměstnance městského úřadu v Boskovicích. Vzdělávání probíhá v rámci projektu „Implementace st... více

FISO

Finanční informační systém FISO byl uveden na trh v roce 1995. V průběhu let se neustále vyvíjel, nejen na základě změn legislativy, ale zejména v úzké spolupráci s uživateli a tím získával na kvalitě a stal se tak neocenitelným pomocníkem pro zkvalitnění řízení hospodaření obcí.

V roce 2012 byla uvedeno nová verzí informačního systému FISO, která odráží nejmodernější technologie zpracování dat.

Software FISO je určen k řízení veřejných finančních prostředků obcí, krajů a jimi zřízených příspěvkových organizací. Program slouží k:

 • vytvoření komplexního pohledu na vybrané ekonomické ukazatele pro vedení města/úřadu,
 • tvorbě a práci s rozpočtem a rozpočtovým výhledem,
 • vytváření podkladů pro analytické a strategické záměry města/úřadu,
 • sledování souvztažnosti finančních toků, jejich projevů v různých ekonomických agendách,
 • sledování vlivů na ekonomické ukazatele a celkový stav hospodaření municipality.

Ekonomický informační systém FISO je na českém trhu unikátní svým zaměřením, funkcionalitou a možnostmi, které nabízí. Jedná se o mohutný softwarový nástroj, sloužící k profesionálnímu řízení municipalit, včetně jejich příspěvkových organizací.

ZÁKLADNÍ FUNKCIONALITY SW FISO

 • datová kompatibilita s běžně užívanými ekonomickými IS,
 • tabulkové a grafické výstupy do Excelu,
 • uživatelské předdefinované sestavy a šablony,
 • tvorba rozpočtu, 
 • export rozpočtu včetně rozpočtových opatření do účetního SW uživatele,
 • vyhodnocování plnění rozpočtu (včetně měsíčního cash-flow a procent),
 • tvorba rozpočtového výhledu,
 • rozpočtový výhled v libovolném počtu variant, na libovolný počet let dopředu,
 • kontrola hospodaření v jakékoliv podrobnosti rozpočtové skladby či nákladů a výnosů,
 • snadné sledování a vyhodnocování závazných ukazatelů,
 • modelování splátkových kalendářů se zahrnutím do rozpočtového výhledu,
 • vyčíslení měsíčního „cash-flow" - přesnější vyhodnocování rozpočtu atd.,
 • zpracování dat příspěvkových organizací, 
 • souhrny za zřizovatele a všechny jeho příspěvkové organizace.

FISO_schema

Náhledy informačního systému FISO:

Nahled_FISO_1

Nahled_FISO_2Nahled_FISO_3