Informační systémy

Aktuality

Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více
07.08.2018
Od července tohoto roku vzděláváme zaměstnance městského úřadu v Boskovicích. Vzdělávání probíhá v rámci projektu „Implementace st... více

eDotazník

Webová aplikace eDotazník byla vyvinuta na základě požadvků našich zákazníků v roce 2012. Oproti jiným formám dotazníkových šetření má několik zásadních výhod:

  • podporuje nelineární vyplňování dotazníku (otázky jsou zobrazovány v závislosti na předchozích odpovědích respondenta),
  • umožňuje okamžitý efektivní export výsledků do MS Excel,
  • minimální zatížení respondenta a tím i vyšší návratnost dotazníků,
  • možnost personalizace dotazníku pro potřeby klienta (loga, barevné ladění, apod.).

eDotazník podporuje složité strukturované dotazníky zahrnující vzájemné provazby otázek na základě předchozích odpovědí respondenta a umožňuje zadávání všech typů otázek:

  • otevřené otázky,
  • uzavřené otázky,
  • polouzavřené otázky,
  • otázky s výběrem v rámci škály.

Respondentům průzkumu je zasílán odkaz přímo na dotazník, čímž je zajištěna anonymita šetření a současně minimalizována potřeba času na straně respondenta.

Samozřejmou součástí realizace dotazníkového šetření prostřednictvím eDotazníku je personalizace dotazníku včetně splnění požadavků na zajištění publicity operačních programů, vložení loga města, apod..

eDotazník