Poradenství

Aktuality

07.09.2017
Jako každý rok poskytujeme možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na rok 2018 a také pro období 2019 a 2020.Můžete si tak snadno... více
17.07.2017
Uvádíme nový, zcela specifický kurz vedený naprostou špičkou v oboru!Lektrkou kurzu je JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně sená... více
14.10.2016
Vážení,Dovolujeme si Vám představit naše nové webové stránky http://www.aqeacademy.cz/ zaměřené na vzdělávání.Najdete zde kalendá... více

Strategické řízení

Strategické řízení, uskutečňované volenými politiky, případně i top managementem úřadu, zahrnuje aktivity, zaměřené na plánování a řízení dlouhodobého rozvoje organizace, na udržování souladu mezi dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji (včetně lidských) a rovněž na soulad mezi organizací a prostředím, v němž existuje.

Pro správé fungování organizace je vždy nezbytné, aby byla strategie organizace jasná a zřetelná, a to jak k vnějším prostředí, tak k prostředí vnitřímu (zejména zaměstnancům).

Při implementaci strategického řízení do organizace se zaměřujeme zejména na praktickou udržitelnost a každodenní využitelnost navrženého řešení.

Schéma procesu strategického řízení:

strategicke_rizeni_schema
 

Strategické plánování

V oblasti strategického plánování a rozvoje se opíráme o zkušenosti s přípravou a aktualizací strategických dokumentů pro různé subjekty státní správy a samosprávy včetně implementace strategie Smart Administration v subjektech státní správy a samosprávy.

  • Vytvoření nebo aktualizace základních strategických dokumentů:
    • - strategický plán rozvoje města, kraje nebo řízené organizace,
    • - strategie udržitelného rozvoje města či kraje,
    • - strategie mikroregionů či svazků měst a obcí, a to za výrazné participace partnerů města, zejména veřejnosti v souladu s principy Místní agendy 21.
  • Příprava či aktualizace oborových koncepcí a strategií pro města, obce a subjekty státní správy - zpracování navazujících tematicky zaměřených strategií a koncepcí navazujících na základní strategické dokumenty - např. Strategie cestovního ruchu, Koncepce rozvoje lidských zdrojů, Krajská strategie Smart Administration apod.
  • Zpracování interních rozvojových strategií úřadů na všech úrovních veřejné správy včetně organizačního projektování struktur na úrovni úřadů státní správy, městských i krajských úřadů nebo řízených organizací.
  • Akční plány včetně způsobu jejich naplňování a monitoringu - akční plány zpracováváme zejména v návaznosti na strategické plány, ale i jako samostatné rozvojové dokumenty.