Segmenty

Aktuality

Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více
07.08.2018
Od července tohoto roku vzděláváme zaměstnance městského úřadu v Boskovicích. Vzdělávání probíhá v rámci projektu „Implementace st... více

Soukromý sektor

soukromniciHlavním cílem je podpora zvyšování konkurenceschopnosti průmyslových podniků. Jedná se zejména o podporu zpracovatelského průmyslu získáváním dotací nebo zvýhodněných úvěrů na nákup nových zařízení, technologií a patentů, získávání dotací pro již existující exportéry na podporu vývozu apod. Zaměřujeme se na tyto prioritní oblasti

  • Podpora rekonstrukce a výstavby podnikatelských nemovitostí
  • Podpora rozvoje a modernizace IT systémů v průmyslových podnicích
  • Rozvoj inovačního potenciálů zpracovatelského průmyslu 
  • Řešení odpadového hospodářství průmyslových podniků 
  • Vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů 
  • Podpora malých podnikatelů v obcích do 2000 obyvatel
 
Kromě těchto uvedených aktivit pomáhá naše společnost průmyslovým podnikům (drobným, malým a středním) získávat dotace i na další investiční akce spojené se zvyšováním regionální zaměstnanosti a vzdělanosti pracovníků.

Mezi priority pak patří také podpora vědy a výzkumu zajišťováním finančních prostředků pro výzkumné a vývojové projekty směřující k přípravě funkčních prototypů.