Segmenty

Aktuality

Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více
07.08.2018
Od července tohoto roku vzděláváme zaměstnance městského úřadu v Boskovicích. Vzdělávání probíhá v rámci projektu „Implementace st... více

Veřejná správa

KUVeřejná sféra je klíčovým segmentem společnosti AQE advisors, a.s.. V rámci tohoto segmentu poskytujeme komplexní poradenství již 15 let a zaměřujeme se na:

 • Krajské úřady
 • Města a obce
 • Zřizované a zakládané organizace
 • Svazky a sdružení
 
Při poskytování poradenských služeb vycházíme z unikátní znalostní databanky, kterou dlouhodbě budujeme a která nám umožňuje dlouhodobě porovnávat realizovaná řešení pro naše zákazníky. Mezi hlavní poskytované služby patří zejména:.
 
 • Čerpání dotací a zajištění veškeré spojené administrativy
 • Implemetace projektového řízení
 • Řízení ekonomiky a rozpočtového cyklu
 • Optimalizace vnitřních procesů 
 • Zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů 
 • Implementace moderních metod zvyšování výkonnosti
 • Diverzifikace zdrojů a zefektivnění jejich využívání
 
Pro potřeby naplnění výše identifikovaných cílů zajišťujeme komplexní soubor služeb, které se skládají z následujících kroků:

 1. Analýza stávající situace včetně návrhové části (identifikace potřebných projektových opatření souvisejících s implementací kvalitativních řešení a návrh jejich implementace).
 2. Iniciace realizace projektu (vč. analýzy možností čerpání dotace) a přiřazení opatření ke vhodnému zdroji, včetně návrhu struktury projektu.
 3. V případě že je projekt financovatelný ze zdrojů EU, zpracování žádosti včetně její administarce.
 4. Zpracování jednotlivých plnění navázaných na obsah projektu,
 
Významný přínos poskytovaného poradenství spočívá ve skloubení většiny aktivit, souvisejících s komplexní přípravou, realizací a udržitelností projektů.
 
Naším cílem je nastavit společně s klienty podmínky pro neustálé zlepšování kvality veřejného sektoru. Při realizaci se opíráme o zkušený tým specialistů, kteří jsou připraveni nejen navrhnout konkrétní postupy, ale také zajistit jejich implementaci.