Segmenty

Aktuality

Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více
07.08.2018
Od července tohoto roku vzděláváme zaměstnance městského úřadu v Boskovicích. Vzdělávání probíhá v rámci projektu „Implementace st... více

Státní správa

Poradenství pro ústřední orgány státní správysprava

Poradenství pro ústřední orgány státní správy se zaměřuje především na zefektivnění činnosti veřejné a státní správy.
 
Cílem naší činnosti je poskytování kompletního rozsahu potřebných poradenských služeb zaměřených především na:
 
  • Procesní řízení
  • Personální řízení včetně rozvoje lidských zdrojů
  • Projektové řízení (implementace projektových kanceláří
  • Systémy řízení kvality
  • Strategické dokumenty (interní i externí)
  • Modernizace veřejné správy 
  • Rozvoj komunikační infrastruktury územní veřejné správy
  • Elektronizace služeb územní veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy
 
Cílem námi implementovaných opatření je tedy především zvýšení přidané hodnoty služeb poskytovaných příjemci realizovaných plnění. Veškerá navržená a realizovaná opatření jsou cílena v souladu s národními koncepcemi pro danou oblast a rovněž v souladu se zaměřením Strategie realizace Smart Administration v období 2007 - 2015.

Služby ve výše identifikovaných oblastech společnost AQE poskytuje dlouhodobě pro vybraná ministerstva a další správní úřady, státní fondy a subjekty mající v kompetenci zprostředkující i řídící činnosti při implementaci fondů EU.